Gutebad 4+

Jahan Jahanshahi

    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Gutebad är en app som får sin information om väderförhållanden från användarna. Det är användarnas rapporter om väderförhållanden, badtemperatur och algblomningsnivån observerade på olika badplatser som gör appen. Vem som helst kan använda appen för att få information om läget på olika platser men bara de som befinner sig i badplatsens område kommer att kunna rapportera väderlek, badtemperatur eller algblomning.

Appen visar också en väderprognos för varje badplats. Observera att appen använder sig av lokaliseringsuppgifter (geolocation-funktionaliteten) från din iPhone eller iPad vilket kräver användarens tillåtelse. Då en lägesrapport ska rapportras, tas din iPhone eller iPads ID, detta för att kunna ta statistic på unika uppgiftslämnare samt eventuellt blocka vissa.

Gutebad is a weather app which compiles all its information about the weather, water temperature and bloom conditions from the app users. It is in fact the end users observations and submitted reports which is the base for the app. Anyone can view the information and the latest submitted conditions on a location, however only people who are in the same area as the location can submit a report on weather, water temperature or bloom.

The app also includes a weather forecast for each location. Please note that the app uses geolocation information from the device which needs to be explicitly permitted by the user. Without this permission no submission of report can be made. The app also fetches the ID of the device when a report is submitted. The reason for this is to make an statistic on unique submitters and also the possibility to exclude misuse of the app if necessary.

Nyheter

Version 1.2.4

Tack för all återkoppling och era kommentarer. Nu är informationstexten för Sudersand uppdaterad.

Thank you all for the feedback and your comments. We have updated the information text for Suresand.

Betyg och recensioner

4,3 av 5
6 betyg

6 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Jahan Jahanshahi har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Du kanske också gillar

Badtempen
Väder
Temperaturkollen
Väder
Badvatten
Väder
Snödjup App
Väder
Bättre Väder
Väder
Solklart: med väder från SMHI
Väder