iPhone-skärmavbilder

Beskrivning

Dina uppgifter behövs för att förbättra folkhälsan. I Hälsometern kan du besvara frågor om dig, dina levnadsvanor och din hälsa. Svaren och stegdata delar du med Region Stockholm. Vi använder hälsa-appen via HealthKit för att samla in stegdata. Med hjälp av Hälsometern kan vi lära oss mer om olika hälsoproblem och levnadsvanor – hur vanliga de är, hur de påverkar oss och hur de förändras. Kunskapen behövs för att anpassa sjukvården och folkhälsoinsatser efter befolkningens faktiska behov. Bland annat för att kunna motverka hälsoproblem som långtidscovid och psykisk ohälsa. Det vi lär oss av de data vi samlar in, delar vi med politiker, vården, forskare och allmänheten. Att du använder Hälsometern kommer inte att påverka din vård eller annan interaktion med Region Stockholm, varken nu eller i framtiden.Med hjälp av Hälsometern kan Region Stockholm samla in viktig folkhälsodata och samtidigt ge dig smidig tillgång till verktyg för att bevaka din egen hälsa och de hälsofrämjande steg du tar. Det är bara med information från många människor som det är möjligt för oss att ta fram rättvisande statistik – Därför är ditt deltagande mycket värdefullt!

Nyheter

Version 1.0.3

- Diverse buggfixar och förbättringar
- Bättre felhantering kring inloggning med BankID

Betyg och recensioner

5,0 av 5
6 betyg

6 betyg

Ollegis ,

Spännande projekt

Funkar fint

Appintegritet

Utvecklaren Politik Stockholms läns landsting har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Hälsa och motion
  • Identifierare
  • Känslig information

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Identifierare
  • Användnings­data
  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar