iPad Screenshots

Description

Träna snabbt och enkelt upp ett basordförråd i Hej Svenskas kapitel om bostad. Träna samtidigt upp en grundläggande läs- och skrivförmåga. Appen ger snabb återkoppling och det finns alltid möjlighet att se det rätta svaret via en hjälpfunktion.

Appen är främst gjord för vuxna andraspråksinlärare som även har behov av alfabetisering. Först tränar man upp ett ordförråd och därefter arbetar man med ordens innehållande ljud och bokstäver. Därefter tränas orden i vardagliga, användbara fraser. Med stöd av hjälpfunktionen kan appen användas från starten av svenskstudierna.

Med appen kan du:

- träna upp ett basalt ordförråd i temat ”Bostad”

-höra orden och fraserna läsas upp på svenska

-se orden och fraserna i skrift

-träna att läsa och skriva orden och fraserna

What’s New

Version 1.0

Den här appen har uppdaterats av Apple för användning av Apples senaste signeringscertifikat.

App Privacy

The developer, Do-Fi, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like