iPad-skärmavbilder

Beskrivning

Snap Core First är den ledande symbolbaserade AKK-appen för icke-verbala användare som har svårighet att tala, inklusive användare med autism, Downs syndrom, cerebral pares, afasi och intellektuella funktionsvariationer. Denna AKK-app är utvecklad för att användare snabbt ska kunna börja kommunicera och få vägledning från sina första ord till läs- och skrivförmåga. Snap Core First ger ett sätt för användare att förbli aktiva i sin inlärning och utveckling av språkliga färdigheter. Den är också lätt för föräldrar, lärare och logopeder att lära sig.

Snap Core First inkluderar följande språk: Kinesiska (förenklad), tjeckiska, danska, holländska, engelska (USA), engelska (Storbritannien(, tvåspråkig engelska (USA)/spanska, tvåspråkig franska (Kanada)/engelska (USA), franska (Frankrike), tyska (Tyskland), tyska (SCHWEIZ), isländska, italienska, norska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), tvåspråkig spanska (Latinamerika)/engelska (USA), spanska (Spanien), spanska (Latinamerika), svenska

”Denna app har blivit banbrytande i mitt klassrum. Mina elever utvecklas snabbare akademiskt, det verbala språket har ökat, tydligheten har förbättrats och beteenden har minskat drastiskt!” – Kim L, lärare

Snap Core First gör det enkelt att:
• Redigera och ändra rutnätsstorlekar (12 att välja mellan)
• Dra och släppa med vanliga funktioner
• Länka sidor
• Snabbt hitta ord tack vare ett speciellt sökverktyg

Nyheter

Version 1.16.0.2051

- Dansk Core First-siduppsättning har uppdaterats med manuella ordböjningssidor, utökade kategorier, 50 nya ämnen och 110 relaterade listor.
- Core First-siduppsättning med nya japanska Kanji-verb
- Ny finsk Core First-siduppsättning
- Piltangenter tillagda i Core First-tangentbord för alla språk
- Redigeringssidor för meddelandefönster tillagda i Core First på tyska, Core First på schweizisk tyska och siduppsättning med text på tyska

Betyg och recensioner

4.5 av 5
4 betyg

4 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Tobii Dynavox LLC har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Köp
  • Identifierare
  • Användnings­data
  • Diagnostik
  • Övriga data

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar