LäsKod 4+

Anna Nero Nordmark

Designad för iPad

    • 2,8 • 4 betyg
    • 69,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

LäsKod är en app för iPad och iPhone med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i början av sin läsning samt ungdomar och vuxna med annat modersmål som håller på att lära sig läsa och skriva svenska.

Det finns sju svårighetsnivåer i appen som bygger på forskning om vilka stavelsestrukturer som är lättare att avkoda i början av läsprocessen. Med appen kan eleven på ett systematiskt sätt träna koppling mellan fonem och grafem med hjälp av olika aktiviteter: inlärning av bokstäver med ljud och bild, orddiktamen, para ihop ordet med bilden och träna på begynnelseljudet. Den sista nivån innehåller ca 300 vanligt förekommande helord som eleverna behöver i sin läs- och skrivinlärning och som är semantiskt meningsfulla för eleven.

LäsKod är enkel att använda och kan användas självständigt av eleven.

LäsKod innehåller ingen reklam eller köp inuti app.

Nyheter

Version 1.6

Apple har uppdaterat den här appen för att visa appsymbolen för Apple Watch.

Ny funktion med att man kan välja vilka bokstäver som ska vara med på nivå 1-4.

Betyg och recensioner

2,8 av 5
4 betyg

4 betyg

nyhem2 ,

LäsKod - för äldre elever

Jättebra app för vuxna eller äldre barn som ska lära sig läsa. Eller om man är störd av mycket blingbling och ljud.
Långsam progression.
Saknar ljudningen när man bygger orden.

Millllllllllllie ,

Mycket bra app

Bra också för de som är nya i vårt språk. Tränar bokstavsljud, ord från korta till längre för att få upp flyt och bygga ordförråd. Bra är också att man inte behöver träna alla bokstäver utan kan välja bort.

Appintegritet

Utvecklaren Anna Nero Nordmark har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar

Lyssna och läs
Utbildning
ASL - skriva sig till läsning
Utbildning
Fonologia
Utbildning
Läsakrobaten
Utbildning
Mattebageriet 1 - Börja räkna
Utbildning
Ord i fokus
Utbildning