Ljudlek - lyssnarlekar 4+

enl Bornholmsundersökningen

Branja AB

Designad för iPad

    • 3,8 • 6 betyg
    • 99,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Ljudlek är en app som utgår från Bornholmsmodellen såsom den är beskriven i boken "Bornholmsmodellen: Vägen till läsning - språklekar i förskoleklass" av I. Lundberg” (2007) och som förbereder och stödjer läs- och skrivinlärningen.

Den är lämplig för barn som är 5 år och uppåt.

Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud vilket
har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustfyllt att
lyssna efter ljud och lära sig läsa och därför innehåller appen 5 olika aktiviteter som är roliga att göra och där man får belöningar i form av animationer.

Att förstå kopplingen mellan bokstav och ljud är avgörande för att kunna läsa/avkoda ord och därför finns bokstäverna med hela tiden i övningarna.

Vi har använt bildsymboler för språkljuden, t ex orm som väser för s, pojke som slickar glass och säger mmmm för m. Detta för att tydliggöra språkljuden för barn som ännu inte kan höra vad ord börjar på och alltså inte är hjälpta av en bild på orm för att
komma ihåg o-ljudet. Det har visat sig extra viktigt med en sådan konkretisering för barn som tycker det är svårt att lyssna efter ljud och att komma igång med läsningen.

Innehåll
=====
Ljudjakt 1 innebär att man lyssnar vilket ljud ord börjar på. Man har två ljud i taget att välja på, t ex s-m, f -n. Börjar sol på S eller M? Börjar matta på S eller M? Eftersom man inte behöver fundera på flera ljud än två är det ett bra spel att börja med.

Ljudjakt 2 är lite svårare. Det är tre ljud att lyssna efter i taget, t ex p-v-l. Vad börjar lingon på? P eller V eller L?

Vad kommer sist? Att lyssna efter sista ljudet i ett ord kan vara svårare. Därför har man bara två ljud i taget att lyssna efter. Slutar "kam" på M eller T? Man får själv välja vilka två ljud som ska jämföras.

Höra skillnad 1 är ett lite annorlunda sätt att lyssna efter ljud. Man ska hålla två ord i minnet och lyssna om de börjar på samma ljud eller på olika ljud. Här får man också välja vilka ljud man ska jämföra så variationsmöjligheterna blir många.

Höra skillnad 2 är nästan som Höra skillnad 1 men nu är det förutbestämda alternativ. De två ord som ska jämföras skiljer sig åt med bara ett ljud vilket gör det svårare att höra. Låter pil - bil lika eller olika? Låter pil - pil lika eller olika? Låter tand – tant lika eller olika

Appen är utarbetad av logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med barn med tal- och språksvårigheter. Vilka ljud man kan lyssna efter är genomtänkta och valmöjligheterna gör det möjligt att göra det svårare eller lättare efter barnets nivå. Appen Ljudlek är lika rolig och utvecklande för alla barn.

Bara på svenska
Only in Swedish

Ljudlek är utvecklad i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nyheter

Version 1.4.3

New Titel according to the new standard

Betyg och recensioner

3,8 av 5
6 betyg

6 betyg

HoJa22 ,

Något alla barn borde göra och höra

Det fungerar verkligen bra att bara ha två ljud i taget att lyssna på, som i första spelet, och att sedan öka svårighetsgraden.
Sista spelet med ordpar är både roligt och borde vara en utmaning för de flesta barn.
Uppskattar att så mycket har lagts ned på teoridelen för vuxna.

h@nna93 ,

Köp ej.

80:- åt h-vete.
Helt värdelös 😒

Spantes ,

Dyr och Helt hopplös på IPhone

Tanken och metodologin är väl god men om man använder den på IPhone så är bokstäverna pyttesmå. Barnet blir trött av att läsa det snabbt och vill inte återvända. Sen saknas en ackumulering av belöningarna. I andra appar samlar man på bokstäver eller kartdelar, då vill barnet komma tillbaka, men här är det bara en animation, sen slut. Trodde en dyrare app skulle vara bättre, men den här är sämre en konkurrenterna och dyrare. Tråkigt, hoppas det blir bättre i senare versioner.

Appintegritet

Utvecklaren Branja AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning