Mat Musik Minnen 4+

Hushallningssallskapet Vast

Designad för iPad

    • Gratis

iPad-skärmavbilder

Beskrivning

Mat-Musik-Minnen - app för bättre kommunikation i demensvården
I appen Mat-Musik-Minnen har en metod arbetats fram för att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln fungerar som ”minnesväckare” samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen som personen annars kanske inte skulle kunnat locka fram.

Appen är ett interaktivt och praktiskt verktyg för personal och anhöriga, och innehåller tips och inspiration om hur man bäst kan arbeta för att öppna dörrar till samtal och gemenskap med personer som har en demenssjukdom.

Mat, musik, minnesbilder

I appen finns ”Minnenas meny” som innehåller tio teman, till exempel ”Livet på landet”, ”Sjö och hav”, ”Mattraditioner” med flera. Med hjälp av triggers/igångsättare, väcks sinnena till liv. Det kan vara genom bilder, musik, föremål, smak och dofter. Personen med demenssjukdom har sällan samma erfarenheter som den yngre personalens och den interaktiva appen gör det lättare att mötas.

Aktiviteter och samtal

Varje tema innehåller tre rubriker. Under rubriken ”Mat” finns tips på vad man praktiskt kan göra tillsammans för att förstärka temats innehåll. Under rubriken ”Musik” finns specialkomponerade musikstycken eller ljudkulisser som anspelar till temat. Under rubriken ”Minnesbilder” finns ca 1000 fotografier från olika tidsepoker som anknyter till de olika temana. Bilderna är små tidskapslar som kan avlockas en berättelse. Genom rätt frågor kan många minnen komma upp till ytan, appen innehåller tips om hur man når dit.

Vi har producerat Mat-Musik-Minnen

Appen Mat-Musik-Minnen har tagits fram av Hushållningssällskapet Väst i samarbete med Demensförbundet och äldreomsorgen i Alingsås- och Kungälvs kommuner.

Hushållningssällskapen

Hushållningssällskapen är en modern och fristående kunskapsorganisation med lång historia. Vi finns i hela landet och arbetar inom olika kunskapsområden bland annat med mat och hälsa.

Arvsfonden

Mat-Musik-Minnen har finansierats av Arvsfonden. Arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning dit även demenssjukdom räknas.

För mer information om Mat-Musik-Minnen

Margareta Frost Johansson, Utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Väst

Nyheter

Version 1.1

* Uppdaterade texter

Appintegritet

Utvecklaren Hushallningssallskapet Vast har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Mer från den här utvecklaren

Mat och dryck
Mat och dryck
Mat och dryck
Mat och dryck

Du kanske också gillar

Foto och video
Foto och video
Foto och video
Foto och video
Foto och video
Foto och video