Med Öra För Orkester 4+

Andrew Smith

    • 5,0 • 3 betyg
    • 199,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Ear Guardian är designad för att göra det så enkelt som möjligt att förstå om uppmätt ljudnivå kan vara skadlig. Två olika metoder mäter parallellt: en DOS-mätare samt en ljudnivåmätare. Båda är baserade på gällande lagstiftning (Arbetsmiljöverket AFS 2005:16).
DOS-mätaren utgår från gällande lagstiftning som tillåter 85 dB under 8 timmar i Sverige. Detta illustreras med en bägare. När man exponeras med ljud minskar volymen i bägaren och blir bägaren tom så är det dags för hörselvila (tystnad). Det finns två tidsenheter: (1) hur länge mätaren varit aktiv, (2) hur lång tid som rekommenderas att vistas i aktuell ljudnivå eller kvarvarande DOS (ljudexponering).

Ljudnivåmätaren mäter farliga toppar eller transienter i ljudet. Detta görs med hjälp av en ”impulsdetektor” enligt gällande standard. Ear Guardian använder 90 dB för gult och 100 dB för rött. Under 90 dB så är färgen grön.

Ear Guardian är framtagen av ”Med öra för orkester”, ett projekt som drivs av Sveriges Orkesterförbund. Förbundet bevakar och arbetar för orkestrars möjligheter att framföra konserter, rekrytera nya musiker och få stöd till sin verksamhet. Med öra för orkester arbetar för att hjälpa enskilda musiker som drabbats av hörselproblem, bistå orkestrar med råd kring förbättrandet av ljudmiljön samt sprida förebyggande kunskap inom områdena ljud och hörsel. Projektet erbjuder också olika former av utbildning för orkestrar och skolor. Med öra för orkester finansieras av Arvsfonden, som fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Observera: Mikrofonen är placerad nedtill på en iPhone och upptill på en iPad. Mikrofonen ska riktas ”utåt mot ljudet” för att ge ett så korrekt mätvärde som möjligt. En iPhone kan på grund av sina tekniska begränsningar inte mäta helt korrekt enligt lagstiftning men kan ge en god indikation på hur ljudsituationen ser ut. Om man vill mäta helt korrekt (enligt standard) rekommenderas att en iTestMic2 (Typ-2) eller en iPrecisionMic (Typ-1) ansluts.

Läs mer om Med öra för orkester på www.orkesterora.nu och på Facebook (https://www.facebook.com/medorafororkester/ )
Kontakt: info@orkesterora.nu

Nyheter

Version 2.0

-Boog feexes and shtability improvementses
-Suvort for direck dada file axxess in da Files app on da iPhone
-Suvort for ladest dewices Und iOS wersions

Betyg och recensioner

5,0 av 5
3 betyg

3 betyg

ljudombudsmannen.se ,

Modern sound tool

Very good tool for people to see how much sound surrounding you under a day,
Works in background so you can use your telephone as normal.
Lars Bergh Ljudombudsmannen.se

Appintegritet

Utvecklaren Andrew Smith har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Musik
Musik
Musik
Verktyg
Hälsa och motion
Musik

Du kanske också gillar

Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg
Verktyg