Skärmavbilder

Beskrivning

MiniRobot是mini系列智能平衡车配套的手机APP,平衡车与手机通过蓝牙实现智能无线连接。APP中,可以实时查看车辆的各项参数的详细信息,也可以设置某些参数,还支持蓝牙遥控。此APP兼容了大型平衡车M6 Plus和小型平衡车M3型号以及小型平衡车A6型号。兼容的语言有中、英、德、韩、俄罗斯、乌克兰、意大利、西班牙、葡萄牙、阿拉伯、波斯,只需在手机上设置相应的系统语言即可。

Minirobot is a mobile phone app for the mini series intelligent balance car, balance car and mobile phone through bluetooth to achieve intelligent wireless connection. In app, you can view the details of the vehicle's parameters in real time, or set some parameters, and also support bluetooth remote control. This app is compatible with large balance car M6 and small balance car M3 and small balance car A6. Compatible languages include: China, Britain, Germany, Korea, Russia, Ukraine, Italy, Spain, Portugal, Arabia, Persia,Czech, just set the corresponding system language on mobile phone.

Nyheter

Version 10.1.1

调整部分车型的剩余里程

Appintegritet

Utvecklaren Lebi Computer Technology Co. Ltd. har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar