iPad-skärmavbilder

Beskrivning

Träna motsatser i Monsterlandet 2

I Monsterlandet 2 får ni träna på motsatsord, till exempel ung/gammal, vass/trubbig. Appen riktar sig till barn som har kommit en bit i sin språkutveckling och rekommenderas specifikt till den som behöver extra träning av begreppsuppfattning eller ordförråd.

Spela gärna Monsterlandet 2 tillsammans med ditt barn. Du kan som vuxen öka möjligheterna till inlärning genom att prata om de ord och begrepp som tränas, och att sedan använda orden i vardagen. Ni kan till exempel prata om skillnaden mellan ung och gammal, eller leta efter höga och låga möbler i rummet.

Appen består av tre spel: ett motsatsregn, ett memory och ett tivoli.

Så här spelar man

Panga rätt i motsatsregnet

I motsatsregnet gäller det att ”panga” rätt motsats genom att trycka på den. Genom att välja lätt nivå (via kugghjulet) kommer tempot att bli långsammare.

Hitta motsatser i memoryt

I memoryspelet gäller det att hitta motsatspar (t ex vass/trubbig, ung/gammal) genom att trycka på två kort.

På inställningssidan kan ni välja mellan en och två spelare. För de barn som har kommit igång med sin läs- och skrivutveckling kan ni välja kort med text på. Ni kan också välja om ni vill att motsatsorden ska presenteras muntligt, eller om ni själva vill öva på att säga orden. För färre antal kort väljer ni den lätta nivån.

Tryck på paketet när spelet är slut så får ni en kul överraskning!

Utforska motsatser på tivolit

På tivolit får ni själva experimentera med några av motsatsbegreppen. I berg- och dalbanan kan ni till exempel köra tåget framåt eller bakåt.

Vid kraftmätaren får ni testa om de stora, starka monstren lyckas bättre än de små, svaga, och om det är de stora eller de små klubborna som fungerar bäst.

I motsatsmaskinen förvandlas era saker till sina motsatser på ett magiskt sätt. Kan ni gissa vilka ord det kommer att bli? Går det att förvandla tillbaka sakerna igen?

Hjälp och alternativa inställningar

Tryck på nyckelpigorna i spelen för att höra den muntliga instruktionen på nytt.

Via kugghjulet, högst upp på skärmen, kan ni välja svårighetsnivå. I spelen finns två olika svårighetsnivåer, lätt och svår. I den lätta nivån ges mer hjälp för ovana fingrar, och uppdragen är lättare att lösa.

I memoryspelet kan ni via inställningssidan välja antal spelare, antal kort och om ni vill ha ljud och text.

Monsterlandet 1

För yngre barn finns Språka Meras app Monsterlandet 1.

I samarbete med SPSM

Monsterlandet 2 är framtagen av Språka Meras logopeder i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Vill du veta mer, titta på instruktionsfilmen på Youtube, sök på Språka Mera: https://youtu.be/gBaU9A4ZVRE

Nyheter

Version 1.3.0

Uppdaterad och större hjälptext

Appintegritet

Utvecklaren Spraka Mera Stockholm AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar