Skärmavbilder

Beskrivning

MyGävle är en forskningsapp från Högskolan i Gävle. Med den kan du registrera bra och dåliga upplevelser i Gävle kommun och se hur Gävles platser förhåller sig till din hälsa och ditt välbefinnande.MyGävle visar var du har varit de senaste sju dagarna för att hjälpa dig att minnas bra och dåliga upplevelser som du nyligen har haft, och du kan registrera vad som orsakade upplevelserna och hur de påverkade ditt välbefinnande.När du börjar rapportera upplevelser kommer du att få tillgång till kartbilder över din egen aktivitet, över alla deltagares bra och dåliga upplevelser i Gävle och samla lotter till ett lotteri efter studiens slut där fem elcyklar och andra priser lottas ut.Studien pågår från september 2021 till november 2022. Som en del av forskningen kommer du att var tredje månad få svara på en enkät om din lycka, din livstillfredsställelse, och dina kopplingar till det lokala samhället och till naturen.Deltagandet i forskningsprojektet är frivilligt och det går när som helst att avbryta sitt deltagande. De uppgifter som samlas in lagras på en skyddad del av Högskolan i Gävles server och kommer endast att användas för forskning. Studien har genomgått granskning hos Etikprövningsmyndigheten. Om du laddar ner appen kommer du att få detaljerad information om studien innan du lämnar ditt samtycke till deltagande.MyGävle är en del av forskningsprojektet BIG som ska undersöka individuell, social och ekologisk hälsa. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Future Position X, och finansieras av Vinnova. Mer information om forskningsprojektet hittar du på projektets sida på HiG: https://www.hig.se/4.3c9cb7f17988a7ef8c543f1.html och på projektets sida hos Future Position X (FPX): https://fpx.se/big-projektet/

Nyheter

Version 1.1

Uppdaterad design

Betyg och recensioner

1,0 av 5
1 betyg

1 betyg

johan yeahvle ,

Offline?

Throughout This whole project i have often found the App not being able to Connect with the server, to show updated score list or showing traces of my outdoors activities.

Is it because of a bug, or bad server band width, or is it not supposed to work during most hours of the weeks?

Appintegritet

Utvecklaren Högskolan i Gävle har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Ekonomisk information
  • Plats
  • Kontakt­information
  • Känslig information

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar