NetSupport Browser 17+

NetSupport Ltd

Designad för iPad

    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Den här mobila Browser-appen (för iOS9 eller senare) kombinerar det allra bästa i NetSupports verktyg för IT-tillgångar, internetsäkerhet, elevskydd och klassrumsinstruktioner och är avsedd att användas i din befintliga NetSupport-hanterade* miljö.

*För att kunna utnyttja fördelarna med appen fullt ut måste du installera NetSupport Education-programserien (NetSupport DNA version 4.70 eller senare och NetSupport School version 12 eller senare). Appen kan emellertid konfigureras för att fungera fristående med vilken som helst av produkterna vid behov.

Webbläsarfunktioner som stöds:
Om NetSupport DNA är installerat stöds följande funktioner av Browser-appen:

Realtidsövervakning – Via DNA-konsolen kan en administratör eller lärare se en sammanfattning av alla enheter i realtid.

Internetmätning – En sammanfattning av internetaktivitet via appen registreras, bland annat start- och sluttid för varje webbadress som besöks och den aktiva tid som tillbringades på en sida.

Internetbegränsningar – Internetanvändning kan styras helt och hållet genom att förvalta listor över godkända och begränsade webbplatser inom skolans område.

Sökordsövervakning för skydd (DNA Education-versionen) – Detta verktyg hjälper skolor att skydda eleverna från olämpligt onlineinnehåll.

Rapportera ett problem rörande skydd (DNA Education-versionen) – Sårbara elever kan rapportera problem direkt och diskret till utsedd skolpersonal.

Maskinvaruinventering – När webbläsaren startas på en enhet skickas en inventering dynamiskt till NetSupport DNA-servern.

Samla in roaming-data – Om enheter används utanför nätverket kan appen konfigureras för att registrera aktivitet i bakgrunden. Den lagrade informationen samlas sedan in av den centrala DNA-servern när enheten ansluts igen.

Stödda funktioner för klassrumshantering
Om NetSupport School är installerat stöds följande funktioner:

Elevregister: Läraren kan be om standardinformation och/eller anpassad information från varje elev i början av varje lektion och skapa ett detaljerat register utifrån den angivna informationen.

Ansluta till elever: Läraren kan antingen söka efter eleverna (från stationär dator) eller låta eleverna ansluta sig direkt till den relevanta lektionen från sina enheter.

Lektionsmål: När de har anslutit sig får eleverna detaljerad information om den aktuella lektionen (om läraren har angett detta) tillsammans med övergripande mål och vad de förväntas lära sig.

Skicka meddelanden: Läraren kan skicka meddelanden till en, utvalda eller alla enheter.

Chatt: Både elever och lärare kan inleda en chattsession och delta i gruppdiskussioner.

Be om hjälp: Elever kan på ett diskret sätt meddela läraren om de behöver hjälp.

Låsa skärmen – Läraren kan låsa appen för att få uppmärksamhet.

Internetövervakning – Läraren kan välja att endast tillåta användning av godkända webbplatser under lektionen eller helt enkelt förhindra att otillåtna webbplatser öppnas.
Modul för frågor och svar: Gör att läraren kan utvärdera elever direkt och låta dem utvärdera varandra.

Klassenkäter: Som del av elev- och klassrumsutvärdering kan lärarna skapa enkäter under lektionen för att mäta elevernas kunskap och förståelse.

Visa skärm: När läraren undervisar kan han/hon visa sin skärm på anslutna enheter.

Nyheter

Version 1.00.0011

Felkorrigeringar och prestandaförbättring

Appintegritet

Utvecklaren NetSupport Ltd har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som är kopplade till dig

Följande data kan komma att samlas in och kopplas till din identitet:

  • Kontakt­information
  • Sökhistorik
  • Bläddrings­historik
  • Identifierare
  • Användnings­data

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Utbildning
Näringsliv
Utbildning
Näringsliv

Du kanske också gillar

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning