Skärmavbilder

Beskrivning

Riktad information till personal och anhöriga i samma app.

Välj språk: svenska eller engelska.

Ersätter apparna Nollvision Personal och Nollvision Anhöriga. Radera dem när du installerat denna app.

Demenssjukdomar kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som skadats. Vanligen försämras minnet, tidsuppfattningen och orienteringsförmågan vilket gör att personen får svårt att planera och genomföra vardagliga sysslor. Förändrat beteende som t ex oro eller aggressivitet tillhör också sjukdomsbilden. Detta kan vara svårt att hantera både för dig och för andra i omgivningen. Det finns inget lagligt stöd för att använda tvång eller begränsningar i vården och omsorgen av en person med demenssjukdom. Istället handlar det om att försöka förebygga olika svåra situationer.

Svenskt Demenscentrum är ett nationellt kompetenscentrum för demensfrågor. Den här appen är en del i utbildningspaket Nollvision - för en demensvård utan tvång och begränsningar. I paketet ingår även en handbok och en webbutbildning för personal. Dessutom finns en app och en anhörigskrift för anhöriga.

Nyheter

Version 1.21

Updated information.

Betyg och recensioner

3.5 av 5
2 betyg

2 betyg

Information

Leverantör
Stift Svenskt Demenscentrum
Storlek
8 MB
Kategori
Medicin
Kompatibilitet

Kräver iOS 12.1 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

svenska, engelska

Ålder
4+
Copyright
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar