Skärmavbilder

Beskrivning

PCV-spelet tar med dig på en reflekterande resa kring vad personcentrerad vård innebär. Där får du genomföra uppdrag som utspelar sig både i appen och i din vardag. Själva syftet med spelet är att du ska förstå vad personcentrerat arbetssätt innebär och hur det går till i praktiken.

Spelet har utvecklats av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet - GPCC i samarbete med IUS Innovation. Spelet finansierades av medel från Socialstyrelsen 2016, genom en ansökan från det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - HFS.

Kort om personcentrerad vård:
Personcentrerad vård innebär en övergång från en modell där patienten är det passiva målet för en medicinsk intervention (och där fokus för många vårdprofessioner ligger på patientens behov i stället för på resurser), till en modell där en överenskommelse görs med patienten, som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården (såväl inom sluten- som öppenvård, akut och palliativ vård) samt rehabiliteringen. Vård innebär därför ett partnerskap mellan patienter/anhörigvårdare och professionella vårdare och utgångspunkten är patientens sjukberättelse, och med den som utgångspunkt görs en gemensam vårdplan med mål och strategier för genomförande och kort- och långsiktig uppföljning.

Att som människa med vård- och omsorgsbehov få vara i centrum och så långt det är möjligt inkluderas i alla vårdbeslut och processer är viktigt och har visats leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan vårdare. Personcentrerad vård är idag ett internationellt erkänt begrepp som kan och bör tillämpas brett och inom många discipliner som har med människors vård och omsorg att göra.

Nyheter

Version 2.0.0

I den här uppdateringen har vi gjort ändringar under huven för att appen ska ta lite mindre plats på din telefon och för att den ska flyta lite bättre. Vi har också tagit tillfället i akt och gjort lite grafiska justeringar så det ser finare ut, samt lagt till möjligheten för dig att dela och skriva ut din bok. Vi hoppas ni får en fortsatt trevlig spelupplevelse!

Betyg och recensioner

3.0 av 5
4 betyg

4 betyg

Information

Leverantör
IUS innovation AB
Storlek
188 MB
Kategori
Utbildning
Kompatibilitet

Kräver iOS 7.0 eller senare. Kompatibel med iPhone, iPad och iPod touch.

Språk

engelska

Ålder
12+
Sporadiskt förekommande/nedtonad medicinsk eller behandlingsinformation.
Copyright
Pris
Gratis

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar