Prime Factors 4+

Primtalsfaktorisering

Intemodino Group s.r.o.

    • 20,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Kalkylator för att utföra primtalsfaktorisering och att beräkna största gemensamma delare (SGD) och minsta gemensamma nämnare (MGN) av 2, 3 och 4 heltal med hjälp av primtalsfaktorisering.

Kalkylator för att delar upp ett tal med 9 siffror i primtalsfaktorer (faktorisera ett givet tal i dess primtalsfaktorer).

Nyheter

Version 2.2.0

Max length of numbers increased to 9 digits.
Added Polish localization.
Updated color schemes.

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet