Puffarna 3 känslor 4+

Hitta lika

Språkbussen AB

Designad för iPad

    • 69,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Pedagogiska spel som skapar möjlighet att på ett lekfullt sätt prata om känslor ihop med barnen. Spel om känslor där man skall hitta lika bilder, lika ord eller lika tecken.
Lyssna till ord och peka på rätt bild, rätt tecken eller rätt ordbild. I båda spelen finns det 9 olika känslor att välja mellan: glad, ledsen, arg, rädd, lugn, orolig, trött, pigg och kär. Välj om du vill ha dialogerna förtydligade med ritade tecken eller ej.

HITTA LIKA
Spel där syftet är att hitta två lika känslor. Välj på 4 olika sorts spel där man bildar par på olika sätt, det är olika nivåer av svårighet. Antingen med hjälp av att hitta
- två lika bilder på Puffarna som uttrycker olika känslor
- två lika ritade tecken för ordet för känslan
- två lika ordbilder för känslan
Det sista spelet går ut på att hitta par för en känsla genom en kombination, t ex av bilden av den glada Puffen och tecknet för ordet glad eller tecknet för arg och ordbilden "arg".

HITTA KÄNSLAN
Lyssna till ordet för en känsla och peka på rätt kort för känslan. Korten man pekar på är antingen bilder på Puffarna som uttrycker olika känslor, det ritade tecknet för känslorna eller ordbilder för känslorna. Här övar barnen på att se viken känsla Puffarna symboliserar, övar på tecken för känslorna eller träna på att känna igen ordbilder. Välj den nivå som barnet är på.

Nyheter

Version 2.0.3

Mindre uppdateringar.

Appintegritet

Utvecklaren Språkbussen AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Puffarna 1 känslor
Utbildning
Puffarna 2 känslor
Utbildning
Bildschema
Utbildning
Puffarna 4 känslor
Utbildning

Du kanske också gillar

Sakletaren - Språkljud
Utbildning
Mattebageriet 1 - Börja räkna
Utbildning
Symbla
Utbildning
Barnvisor vol.1
Utbildning
ALPA kunskapsspel på svenska
Utbildning
Fonemo Lite
Utbildning