PWG - lösenordsgenerator 4+

Generera starka lösenord

Intemodino Group s.r.o.

    • 65,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Lösenordsgenerator kan du skapa lösenord för en given längd med en kombination av versaler och gemener, siffror och specialtecken.

Du kan välja att utesluta liknande tecken.

För att generera ett lösenord:
- välj lösenord längd (antal tecken - upp till 100),
- antalet lösenord (upp till 200),
- välj tecken (gemener, versaler, siffror och specialtecken) och tryck på Generrera.

Lösenordsgenerator kan generera upp till 200 lösenord åt gången.

Nyheter

Version 2.1.0

Added Slovak and Polish localizations.
Updates color schemes.
Fixed problem with language auto-detection.

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet