Skärmavbilder

Beskrivning

Utnyttja fria möjligheter av den aktuella versionen:


Att skapa fakturor är lätt och snabbt
Tack vare programmet ”Skapa fakturor” är den eviga kampen med dokumentformatering en sak av det förflutna. Använd de färdiga, redan formaterade dokument i programmet och det ska bara räcka med att fylla i mottagare och poster i fakturan. De ifyllda uppgifterna kan användas för alla efterföljande fakturor vilket kommer att spara din tid och därmed dina pengar!

Skapa och omvandla dokument
Vi erbjuder inte bara färdiga formaterade dokument utan också mallar för anbud, beställningar, beställningsbekräftelser, affärsbrev, påminnelser och följesedlar. Det skapade dokumentet kan lika enkelt omvandlas t. ex. till en följesedel. Samtliga dokument kan dupliceras eller användas som mallar.

Det är tryggt och enkelt med kundhantering
Hantering av kundbasen blir till en barnlek! Kundinformationen som matats in en gång sparas och kan användas igen. Således kommer du att kunna använda hela skalan av automatiserad databehandling och därmed att dra nytta av de höga säkerhetsstandarderna som vår produkt har.

Det är så lätt att börja!
Vår installationsguide ska hjälpa dig med att installera programvaran medan vår programassistent ska hjälpa med att ställa in standarduppgifterna. Den moderna elektroniken behöver inte vara svårt!

Ditt program ”Skapa fakturor”, dina kriterier
Programmet ”Skapa fakturor” ger dig stöd i allt som gäller fakturering. Mata in flera adresser, textfraser, betalningssätt, sidhuvud och sidfötter och fakturaposter i systemet och i fortsättningen kommer du att kunna välja de komponenter som passar i enlighet med dina behov. De mest frekvent valda komponenterna sparas automatiskt som standard. På så sätt kan du spara den värdefulla tiden och förbli flexibel på samma gång!

För dem som inte vill vara som alla andra!
Programmet ”Skapa fakturor” ger varje användare som har minimala HTML-kunskaper möjlighet att skapa sina egna fakturamallar och integrera dem i programmet. Även om du inte har datorkunskaper kan du förverkliga dina egna idéer: kommandot invoice-create.com erbjuder motsvarande betaltjänster.

Skicka faktura
Du kan alltid skicka en färdig faktura direkt från programmet via e-post.

Importera fakturor
Den inbyggda i programmet importfunktionen gör det möjligt att integrera de befintliga fakturorna från Excel till programmet ”Skapa fakturor” och förena alla konton från tabellen med några klickar till en enda PDF-fil.

Enkel granskning av den finansiella situationen
Du ska inte längre vara rädd för skatteverket! Programmet ”Skapa fakturor” ska hjälpa dig att hantera din bokföring säkert och noggrant.

Uppdateringstjänst på webbplatsen
Efter att du installerat programmet ”Skapa fakturor” ska det regelbundet begära uppdateringar från webbplatsen invoice-create.com. Om de finns tillgängliga där, kan de lätt installeras automatiskt eller manuellt. På så sätt kommer du och ditt program alltid att vara modernast.

Feedback och recensioner
Vår avsikt med programmet ”Skapa fakturor” är att befria dig från slentrian i ditt dagliga arbete. På vår webbplats invoice-create.com finns det ett forum tillgängligt och på forumet kan du finna en del diskussioner om problemen som uppstått i samband med användning av programvaran samt svar till dina frågor och intressanta samtal som våra användare för där, vilket ska hjälpa dig i fortsatt användning av vår produkt.

Säkerhet av dina uppgifter
Säkerheten av dina uppgifter är av högsta prioritet för oss. Samtliga uppgifter förvaras bara lokalt på användarens databärare utan åtkomstmöjligheter till den för tredje parter. Även vår online-version på programmet är helt säker: datakryptering utförs i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna.

Nyheter

Version 2.10.580

stabilitetsförbättringar

Appintegritet

Utvecklaren Vladimir Romanov har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren