Skärmavbilder

Beskrivning

Äldre personer som ramlat eller upplever att balansen har försämrats under det senaste året kan på egen hand med hjälp av Säkra steg komma igång med träning för att förebygga framtida fallolyckor.

TRÄNINGSPROGRAMMET
Säkra steg bygger på tidigare forskning om träning för att förebygga fall. Appen innehåller övningar för balans, styrka samt steg och gång. Övningarna är indelade i flera kategorier och finns i olika svårighetsgrad så att de kan kombineras till ett individuellt träningsprogram. Totalt finns ca 50 övningar att välja bland, alla visas som korta filmer. I Säkra steg finns även filmer med information om forskning kring fallolyckor och hur dessa kan förebyggas genom träning för balans och styrka. Tips om hur träningen kan vävas in i vardagsaktiviteter s.k. passa-på-träning samt utföras i utomhusmiljö ges också. Ett planeringsverktyg som stöd för träningen finns med möjlighet att ställa in påminnelser, en träningsdagbok samt statistik över den träning som registreras. En virtuell fysioterapeut påminner och ger uppmuntrande återkoppling vid träning.

RESULTAT AV FORSKNING
Säkra steg är utvecklad av forskare vid Umeå universitet i samarbete med äldre personer över 70 år. Träningsprogrammet bygger på tidigare forskning om träning för att förebygga fall. En tidigare version av Säkra steg är utvärderad i en kontrollerad studie där 67 seniorer över 70 år under fyra månader tränade antingen med Säkra steg eller ett traditionellt pappersprogram. Deltagare i båda grupperna upplevde att träningen förbättrade både balans och styrka. De deltagare som använde Säkra steg uppgav i högre grad än de som tränat med pappersprogrammet att de var mycket nöjda med programmet och att appen var ett stöd i träningen. Totalt uppgav 89% av deltagarna i studien att de skulle rekommendera programmet för andra.

NY FORSKNINGSSTUDIE
Effekten av träning med Säkra steg utvärderas nu i en nationell kontrollerad studie riktad till äldre personer över 70 år. Studien är godkänd av forskningsetiska kommittén i Umeå (Dnr 2018/433-31). För detaljerad information om studien och anmälan se http://www.sakrasteg.se

Nyheter

Version 1.5

Fix för scrollposition inne i Mina övningar.

Betyg och recensioner

5,0 av 5
2 betyg

2 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Umeå universitet har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar