Sensavis Visual Learning Tool 12+

Sensavis AB

Designad för iPad

    • 5,0 • 3 betyg
    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

En av de bästa visualiserings apparna!

Notera att denna app kräver en giltig skol-kod.

Sensavis är en interaktiv app med högkvalitativa visualiseringar som möjliggör för lärare och elever att utforska, samarbeta och skapa digitala berättelser som gör det enklare att förstå och förklara det som är abstrakt och komplext. Utvecklat av lärare, för skolor som vill göra lärandet tillgängligt för fler elever och skapa lärmiljöer där elevernas kunskap och det kollegiala lärandet blir levande genom digitala verktyg.

Sensavis app ger fler elever tillgång till lärandet genom högkvalitativa interaktiva visualiseringar som hjälper till att tydliggöra abstrakta processer och förklara komplexa samband. Appen är flexibel och detaljrik och erbjuder läraren och eleven att själv lägga till sin egen röst eller text för att förklara vad de fantastiska visualiseringarna visar. I appen finns innehåll inom ämnena biologi, kemi, fysik, matematik, geografi och teknik. Du kan välja att ladda ned allt innehåll eller enbart de moduler du använder för stunden. I appens inställningar finner du i dagsläget menyspråk på svenska, engelska, tyska, kinesiska, arabiska, finska, spanska och turkiska.

Aktivera

När eleverna själva får arbeta med digitalt berättande utifrån Sensavis visualiseringar utvecklas deras ämneskunskap samtidigt som de skapar för förutsättningar för ett djupare lärande. Detta sker genom att de utforskar visualiseringarna samtidigt som de samarbetar, skapar och lär sig att analysera och granska information som de ska använda i sin digitala berättelse. På detta sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande. Eleverna går från passiva konsumenter till aktiva producenter då de arbetar med sina multimodala projekt. De digitala berättelserna underlättar också för lärare att få syn på kritiska inlärningsmoment som eleven behöver ta sig förbi för att utvecklas i sitt lärande.

Skapa

Skapa och individanpassa ditt eget undervisningsmaterial i form av filmer inspelade med din egen röst, exempelvis för att flippa klassrummet, erbjuda distansundervisning eller ge eleverna möjlighet att titta centrala delar av ett ämnesområde var och när som helst. Rita direkt i visualiseringarna för att för att förklara, etikettera och visa samband. Lärandet stärks med hjälp av din egen röst och pedagogik. I samarbete med språklärare är visualiseringar också idealiska för att arbeta med elever som läser svenska som andraspråk samtidigt som de kan visa sin ämneskunskap på modersmålet. Dessa filmer kan givetvis också användas i det kollegiala lärandet och för att säkerställa att skolor, kommuner, och till och med länder, har tillgång till en högkvalitativ resursbank som främjar en likvärdig utbildning.

Visa

Använd Sensavis i klassrummet för att nå och inkludera alla elever i lärandet genom att förenkla det abstrakta och komplexa. Levande interaktiva visualiseringar fångar elevernas intresse, synliggör det ögat inte kan se och ökar motivationen. Med Sensavis kan du skapa en gemensam bild att utgå ifrån för att sedan utforska och gå djupare i ämnet tillsammans. Det är också ett stort stöd för elever som har svårigheter med att bygga inre landskap eller med abstrakt och konceptuellt tänkande.

Sensavis Visual Learning Tool riktar sig primärt till skolor och skoldistrikt som vill lyfta sitt arbete med digitalisering på ett sätt som hjälper fler elever att nå nya kunskaper.

Nyheter

Version 1.1.47

Fixat buggar i appen.

Betyg och recensioner

5,0 av 5
3 betyg

3 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Sensavis AB har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Du kanske också gillar

Nursing Medical Terminology
Utbildning
HKMU CVS
Utbildning
Gastrointestinal
Utbildning
BNHGF
Utbildning
HKMU Virtual Card
Utbildning
BNHMF
Utbildning