Skärmavbilder

Beskrivning

Shareful makes the system share menu even more useful by providing some commonly needed share services:
- Copy — Copy the shared item to the clipboard and so you can quickly paste it into another app.
- Save As — Choose a directory to save the shared item to.
- Open In — Open the shared item in any app.
- And more…

When enabled, these share services will be available in any app that has a system share button. Examples of such apps include: Finder, Safari, Notes, Photos, Chrome, Tweetbot, and Sketch.

Tip: You can open the current Safari URL in a different browser. In Safari, click the share button, select “Open In…”, and then select a browser.

Nyheter

Version 1.3.1

- Bug fixes.

Appintegritet

Utvecklaren Sindre Sorhus har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren