Skuvlačála 4+

mas lea Acapela hupmansyntese

Karin Ohlis Firma

Designad för iPad

    • 3,5 • 2 betyg
    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Skuvlačála lea okta álkes čállinprográmma mas leat bustávvajienat (jietnaprogámma). Go boallobeavddis deaddelat bustavaid, de gullo bustávvajietna seammás. Go deaddelat satnegaska-boalu, de dadja hupmansyntesa dan sáni, ja dadjá olles cealkaga gaskamearkka bokte (ii fal rihkku).
Sániin lea ivdnečalmmusteapmi go lohka olles teavstta.

Bustávat šearpmas leat olggos oaidnit dego bustávat maid oahpat čállit gieđain. Sáhttá maid álkit ráhkadit ja čálihit olggos hárjehallanárkkaid mas leat veahkkesázut giehtačállin hárjehallama váste.
Čállinčujuhusat čájehit mo bustávaid galgá riekta čállit gieđain.
Dat guoská maid loguide gaskal 0-9.

Skuvlačála lea buorre reaidu mii geavahuvvo lohkanmetodihkas “Čállit lohkamii boallobeavddejiena ja hupmansyntese bokte”.

Lea vejolaš viežžt gova govvaarkiivas dahje kameras (Ipad)
Govva boahtá bajemussii dokumenttas.
Sáhttá dušše bidjat ovtta gova.
Vuosttaš govva sihkkojuvvo jus ođđa govva boahtá sadjái.
“snarveier” ferte leat aktiverejuvvon.
(Innstillinger -generelt-Tastaturer- snarveier)

Skuvlačálas leat čanastagat eará appaide mat dorjot teakstafiilaid ja PDF-fiilaid, omd. Dropbox, Evernote, Google Drive.
Sáhttá rahpát Skuvlačála teavsttafiilaid eará appain.

Fiillaid namahusaid maid vurke Skuvlačála 2 appa:s šaddet earenoamážiin áigečujuhusain.

Skuvlačála-appas eai leat máidnosat eai ge oastinvejolašvuođat.

GDPR: Skuvlačála suddje du persovnnalaš integritehta, ja ii čoakke makkárge dieđuid du birra dahje dan birra movt don geavahat appa.

Skuvlačála áppa leat leamaš mielde ovdánahttime Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus (SEAD) ja Sámi lohkanguovddáš, Norggas, ja Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ruoŧas.

Nyheter

Version 1.9

Design and stability improvements

Betyg och recensioner

3,5 av 5
2 betyg

2 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Karin Ohlis Firma har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Mer från den här utvecklaren

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning

Du kanske också gillar

Utbildning
Referens
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning