Skärmavbilder

Beskrivning

Skuvlačála lea okta álkes čállinprográmma mas leat bustávvajienat (jietnaprogámma). Go boallobeavddis deaddelat bustavaid, de gullo bustávvajietna seammás. Go deaddelat satnegaska-boalu, de dadja hupmansyntesa dan sáni, ja dadjá olles cealkaga gaskamearkka bokte (ii fal rihkku).
Sániin lea ivdnečalmmusteapmi go lohka olles teavstta.

Bustávat šearpmas leat olggos oaidnit dego bustávat maid oahpat čállit gieđain. Sáhttá maid álkit ráhkadit ja čálihit olggos hárjehallanárkkaid mas leat veahkkesázut giehtačállin hárjehallama váste.
Čállinčujuhusat čájehit mo bustávaid galgá riekta čállit gieđain.
Dat guoská maid loguide gaskal 0-9.

Skuvlačála lea buorre reaidu mii geavahuvvo lohkanmetodihkas “Čállit lohkamii boallobeavddejiena ja hupmansyntese bokte”.

Lea vejolaš viežžt gova govvaarkiivas dahje kameras (Ipad)
Govva boahtá bajemussii dokumenttas.
Sáhttá dušše bidjat ovtta gova.
Vuosttaš govva sihkkojuvvo jus ođđa govva boahtá sadjái.
“snarveier” ferte leat aktiverejuvvon.
(Innstillinger -generelt-Tastaturer- snarveier)

Skuvlačálas leat čanastagat eará appaide mat dorjot teakstafiilaid ja PDF-fiilaid, omd. Dropbox, Evernote, Google Drive.
Sáhttá rahpát Skuvlačála teavsttafiilaid eará appain.

Fiillaid namahusaid maid vurke Skuvlačála 2 appa:s šaddet earenoamážiin áigečujuhusain.

Skuvlačála-appas eai leat máidnosat eai ge oastinvejolašvuođat.

GDPR: Skuvlačála suddje du persovnnalaš integritehta, ja ii čoakke makkárge dieđuid du birra dahje dan birra movt don geavahat appa.

Skuvlačála áppa leat leamaš mielde ovdánahttime Sámi earenoamášpedagogalaš doarjalus (SEAD) ja Sámi lohkanguovddáš, Norggas, ja Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ruoŧas.

Nyheter

Version 1.01

Adjusted screenshots and description

Betyg och recensioner

2.0 av 5
1 betyg

1 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Karin Ohlis Firma har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar