Smart Percentage Calculator 4+

Procentsatser + Moms +Rabatter

Intemodino Group s.r.o.

    • 55,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Procenträkning:

1. Beräkning av procentdelen
Hur mycket är procent av talet? Hur mycket är 8% av 92?

2. Beräkning av det totala
Räkna ut det hela (100 %).
5% av belopp är 102. Hur stort är beloppet? 25 % av vilket tal är 1400?

3. Beräkning av procentsatsen
Hur många procent är talet av talet? Hur många procent är 550 av 2348?

4. Höjning och sänkning med procent (öka och minska med %)
Vad är slutresultatet då talet höjs med procent?
Vad är slutresultatet då 310 höjs med 20 %?

Vad är slutresultatet då talet sänks med procent?
Vad är slutresultatet då 782 sänks med 30 %?

5. Procentuell förändring (procentuell ökning och procentuell minskning)
Hur många procent ökar talet till talet? Hur många procent ökar 140 till 900?
Hur många procent sjunker talet till talet? Hur många procent sjunker 2000 till 560?

6. Omvandla procent till bråk och bråk till procent.

7. Momskalkylatorn
Enkelt sätt att beräkna momsen
Räkna ut moms och pris inklusive och exklusive moms.
Du kan ange någon momssats.

8. Rabatträknare
Beräkna rabatterat pris och sparade beloppet.


Du kan ändra antalet decimaler. Som standard visas 2 decimaler i app.

Beräkningshistorik.

Nyheter

Version 3.0.0

New interface.
Now you can use the app for VAT calculations, to calculate discounted prices, savings and for various percentage calculations.
Added interface localization: Ελληνικά, 日本語, 한국어, Polski, Türkçe.

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har inte informerat Apple om dess integritetspraxis och hantering av data. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Ingen information tillhandahållen

Utvecklaren måste tillhandahålla integritetsinformation i nästa appuppdatering.

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Produktivitet
Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet