Svensk ordbok 4+

Utgiven av Svenska Akademien

Svenska Akademien

    • #12 i Referens
    • 4,4 • 68 betyg
    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Denna app är utgiven av Svenska Akademien och innehåller den andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Liksom den första upplagan från 2009 är denna andra upplaga utarbetad vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Den andra upplagan av SO, som innehåller närmare 65 000 uppslagsord, erbjuder sina användare en ingående beskrivning av ett urval av ord i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på de förtecknade ordens betydelse/r och användning i kombination med historiska uppgifter. I första hand vänder sig ordboken till personer med svenska som modersmål och inlärare av svenska på avancerad nivå.

I ordboksartiklarna finner man bl.a. följande typer av upplysningar om uppslagsorden:

- stavning
- böjning
- ordklass
- uttal
- betydelsebeskrivning
- formell kommentar
- stilnivå och bruklighet
- betydelserelationer
- kollokationer
- konstruktioner
- språkexempel
- idiom
- ordhistoria
- verbalsubstantiv
- sentenser.

Appen är utvecklad av Wang.se i samarbete med forskargruppen vid Göteborgs universitet.

Nyheter

Version 2.0.3

Den andra upplagan av SO, som innehåller närmare 65 000 uppslagsord, erbjuder sina användare en ingåen­de be­skriv­ning av ett urval av ord i mo­dern svens­ka. Tyngdpunkten ligger på de förtecknade or­dens be­ty­del­se/r och använd­ning i kom­bi­na­tion med hi­sto­ris­ka upp­gif­ter. I förs­ta hand vänder sig ordboken till per­so­ner med svens­ka som mo­dersmål och inlära­re av svenska på avan­ce­rad nivå.

Denna version åtgärdar ett fel där markering av text inte syntes.

Betyg och recensioner

4,4 av 5
68 betyg

68 betyg

Jökulmörk ,

Önskemål

Stöd för mörkt läge.

just.me.a ,

Fler ovanliga ord!

Jag hade gärna sett fler mer avancerade ord än de vardagliga som kommer upp på dagens ord. Visst är det kul med definitionen på en kanelbulle på kanelbullens dag men samtidigt känns det onödigt. Av alla tusentals ord i den här boken varför ska ni förklara ordet sommarlov? Ser gärna fler äldre/ovanligare ord som man i princip inte finns kvar.

Andy the blindie ,

Bugg för användare med skärmläsaren.

Innan denna uppdatering kunde jag söka på ord som jag ville slå upp. Nu kommer jag inte åt sökfältet. Jag hittade med Apples skärmläsaren men jag kan inte aktivera det. Hoppas på en förbättring. För den här appen är riktigt bra

Appintegritet

Utvecklaren Svenska Akademien har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data som inte kopplas till dig

Följande data kan samlas in men den kopplas inte till din identitet:

  • Plats
  • Användnings­data
  • Diagnostik

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Mer från den här utvecklaren

Du kanske också gillar

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning