Teckenskatten Smakprov 4+

Teckenspråk, TAKK, TSS

Milingo

    • 5,0 • 2 betyg
    • Gratis

Skärmavbilder

Beskrivning

Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. Utforska teckenspråket, tecken som stöd (TSS) och TAKK.

Öppna en värld av tecken med hjälp av Teckenskatten. På ett lekfullt sätt får barn möjligheten att utforska teckenspråket som är många döva barns modersmål. Teckenskatten är också till för barn som behöver lära sig tecken som stöd, TSS eller TAKK. Teckenskatten Gratis är en slimmad version av Teckenskatten.

Appen är till för förskolebarn som är döva, hörande eller har hörselnedsättning. Det går att spela på egen hand eller tillsammans med andra barn och vuxna, exempelvis pedagoger och föräldrar. Appen passar barn från cirka tre år och uppåt. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom appen är baserad på bilder.

Appen är till för de som vill lära sig
- svenskt teckenspråk
- tecken som stöd (TSS)
- tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
- andra metoder med teckenstöd

Till exempel
- barn med dövhet
- barn med hörselnedsättning
- hörande barn
- föräldrar
- pedagoger och specialpedagoger

- Så funkar appen -

Teckenskatten består av två delar. I biblioteket finns filmer med barn som tecknar och i ett spel får du använda det du lärt dig genom att para ihop ett tecken med rätt bild. Växla mellan biblioteket och spelet med de två knapparna överst i mitten av spelplanen.

Appen innehåller tecknade ord för saker (substantiv), färger och siffror. Teckenskatten Gratis har ett urval av ord från appen Teckenskatten som innehåller många fler ord i kategorier som djur, möbler, leksaker och annat som ligger nära till hands för barn.

I biblioteket får du utforska teckenspråket genom att välja mellan tre ord. Det är tre kort med ritade bilder som föreställer orden i en viss kategori. En film spelas upp med ett barn som tecknar. Ordet sägs högt som en hjälp till hörande.

Som en hjälp till vuxna finns ritade tecken. Det kan vara ett stöd om det är svårt att se hur barnet tecknar på filmen.

Spelet går ut på att para ihop en film med ett tecken med en av tre bilder. Du får höra ordet när du gissat rätt och du kan titta på filmen hur många gånger du vill.

- Svenskt teckenspråk, TSS och TAKK -

Appen kan användas för att lära sig svenskt teckenspråk, tecken som stöd (TSS), tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) samt andra metoder med teckenstöd. Vad gäller orden i appen sammanfaller TSS och TAKK i de allra flesta fallen med svenskt teckenspråk som används som grund.

- Teckenskatten Gratis är barnsäker -

Appen har varken tredjeparts-reklam eller köp inuti app. Det finns föräldralås till hjälptexten där det finns en länk till webben. Appen:
- Överför ingen data om användaren
- Kräver inte att användaren delar personlig information
- Frågar inte efter födelsedata
- Samlar inte in och överför inte personlig information

- Produktion -

Teckenskatten är utvecklad och producerad av Milingo. Teckenspråksfilmerna är språkgranskade av Teckenoceanen och producerade av Dramaski. Ritade tecken kommer från SPSM. Koden är gjord av Automagika och Milingo.

Nyheter

Version 2.0.1

Buggfixar

Betyg och recensioner

5,0 av 5
2 betyg

2 betyg

Appintegritet

Utvecklaren Milingo har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Mer från den här utvecklaren

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning

Du kanske också gillar

Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning
Utbildning