Enhetsomvandlare All i 1 4+

Längd+Area+Volym+Massa+Energi‪+‬

Intemodino Group s.r.o.

    • 55,00 kr

Skärmavbilder

Beskrivning

Applikationen för att konvertera mellan amerikanska, imperialistiska och metriska enheter: Omvandla längd och avstånd, Omvandla area, Omvandla tid, Omvandla temperatur, Omvandla vikt, Omvandla volym, Omvandla hastighet, Omvandla effekt, Omvandla tryck, Omvandla energi, Omvandla gram per kvadratmeter till och per kvadratyard, Omvandla bränsleförbrukning.

Omvandla längd och avstånd
Här kan du omvandla mellan olika längdmått som:
• Mil
• Punkt (pt)
• Pica (P)
• Tum (in)
• Fot (ft)
• Yard (yd)
• Engelsk mil (mi)
• Sjömil
• Kilometer (km)
• Meter (m)
• Decimeter (dm)
• Centimeter (cm)
• Millimeter (mm)

Omvandla area
Här kan du omvandla mellan olika ytmått som:
• Kvadrat mil
• Kvadrattum
• Kvadratfot
• Kvadrat-yard
• Kvadrat
• Tunnland (acre)
• Kvadrat-mile
• Kvadratmillimeter
• Kvadratcentimeter
• Kvadratdecimeter
• Kvadratmeter
• Ar
• Hektar
• Kvadratkilometer

Omvandla tid
Här kan du omvandla mellan olika tidsenheter som:
• Nanosekund
• Mikrosekund
• Millisekund
• Sekund
• Minut
• Timme
• Dag
• Vecka
• Månad
• År
• Årtionde
• Sekel

Omvandla temperatur
Här kan du omvandla mellan olika temperaturenheter som:
• Grad Celsius
• Fahrenheit
• Kelvin

Omvandla vikt
Här kan du omvandla mellan olika viktsenheter som:
• Uns (USA)
• Troy uns
• Pund (USA)
• Stone
• Kort ton (USA)
• Långt ton (UK)
• Mikrogram
• Milligram
• Gram
• Kilogram
• Centner
• Metriskt ton

Omvandla volym
Här kan du omvandla mellan olika volymenheter som:
USA:
• Fat (olja)
• Fat (våt)
• Fat (öl)
• Gallon (våt)
• Kvart
• Pint
• Kopp
• Gill
• Vätska unse
• Matsked
• Tesked
• Vätska dram
• Kubikfot
• Brädfot
• Kubiktum

BRITTISK:
• Fat (olja)
• Fat
• Gallon (våt)
• Kvart
• Pint
• Kopp
• Gill
• Vätska unse
• Matsked
• Tesked
• Vätska dram
• Kubikfot
• Brädfot
• Kubiktum

METRISK:
• Kubikmeter
• Kubikdecimeter
• Kubikcentimeter
• Kubikmillimeter
• Liter
• Deciliter
• Centiliter
• Milliliter

Omvandla hastighet
Här kan du omvandla mellan olika enheter av hastighet som:
• Mil per timme
• Mil per minut
• Mil i sekunden
• Yards per timme
• Yards i sekunden
• Fot i minut
• Fot i sekunden
• Tum i sekunden
• Knop
• Kilometer per timme
• Kilometer per minut
• Kilometer per sekund
• Meter per minut
• Meter per sekund

Omvandla effekt
Här kan du omvandla mellan olika enheter av effekt som:
• Watt
• Kilowatt
• Megawatt
• Hästkraft (elektrisk) hp(E)
• Hästkraft (hk)
• ft-lbf/h
• ft-lbf/min
• ft-lbf/s
• BTU/min
• Erg/s

Omvandla tryck
Här kan du omvandla mellan olika enheter av tryck som:
• Atmosfär
• Millibar
• Bar
• Pascal
• Hektopascal
• Kilopascal
• Megapascal
• Skålpunds-kraft per kvadrattum PSI
• lbf/ft²
• kgf/m²
• Tum kvicksilver (inHg)
• Millimeter kvicksilver (mmHg)
• Torr

Omvandla energi
Här kan du omvandla mellan olika enheter av energi som:
• Joule
• Kilojoule
• Megajoule
• Kalori
• Kilokalori
• Megakalori
• Gigakalori
• Wattimme
• Kilowattimme
• Megawattimme
• Elektronvolt
• Btu
• Therm (US)
• Fotpund

Omvandla gram per kvadratmeter till och per kvadratyard
Med denna omvandlaren kan du konvertera g/m² (GSM) och oz/yd².
- Omvandla gram per kvadratmeter till uns per kvadratyard (g/m² a oz/yd²).
- Omvandla uns per kvadratyard till gram per kvadratmeter (oz/yd² a g/m²).

Omvandla bränsleförbrukning:
• Kilometer per liter (Km/L)
• Liter per 100 kilometer (L/100km)
• Miles per amerikansk gallon (mpg US)
• Miles per brittisk gallon (mpg UK)

Du kan ändra antalet decimaler. Som standard visas 2 decimaler i app.
Avrundning till närmaste 1/2, 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256.
Beräkningshistorik.

Nyheter

Version 2.2.5

Updated the app engine.
Added new units for conversion:
- length units: Mils, Poins, Picas
- area units: Square Mils, Squares, Ares
- volume units: Board Feet
- weight units: Decagrams, Troy Ounces, Quintals/Centners
- energy units: Megajoules, Megacolories, Gigacalories, Megawatts hour
- power units: Megawatts
- pressure units: Megapascal
- speed/velocity untis: yard/h, yard/sec, km/sec

Appintegritet

Utvecklaren Intemodino Group s.r.o. har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Mer från den här utvecklaren

Näringsliv
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Hälsa och motion

Du kanske också gillar

Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet
Produktivitet