Skärmavbilder

Beskrivning

Denna applikation är avsedd att användas för att kontrollera äktheten i vaccinationsbevis beträffande genomförda vaccinationer mot covid-19.

Applikationen har tagits fram av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) på uppdrag av Regeringen (I2021/02990).
Applikationen är riktad till aktörer som har ett behov av att kunna säkerställa att en vaccination mot covid-19, i vaccinationsbeviset är giltig. En förutsättning är att vaccinationsbeviset upprättats i enlighet med nationell och europeisk lagstiftning.

Hur applikationen används
Anordnaren blir ombedd att ge tillgång till enhetens kamera för att fullfölja verifieringsprocessen.
1. Öppna applikationen och tryck på knappen ”Skanna”
2. Skanna vaccinationsbevis genom kameran
3. Applikationen visar personuppgifter ur vaccinationsbeviset och om vaccinationsbeviset är giltigt eller ej giltigt, baserat utifrån rådande regelverk.
I applikationen finns en informationsknapp som länkar till vanliga frågor, versionsnummer och senast tidpunkt för hämtning av nycklar.

Användarrättigheter/garantier
DIGG förser med en applikation som uppfyller de tekniska kraven beträffande verifiering av vaccinationer mot covid-19 i vaccinationsbeviset. Applikationen ska betraktas som en service från myndigheten och en användning av applikationen är inte tvingande.
DIGG medger en rätt för var och en att frivilligt nyttja applikationen för syftet att kontrollera äkthet i vaccinationsbevis för momentan behandling. Applikationen får inte användas för att spara uppgifter, t.ex. genom att ta skärmavbilder. DIGG tar inget ansvar för personuppgifter som behandlas i samband med nyttjande av applikationen eller att användande av applikationen sker i enlighet med gällande lagstiftning.
DIGG lämnar inga garantier och tar inget ansvar för applikationens funktionalitet eller eventuella skador som kan uppstå i samband med nedladdning eller bruk av applikationen. DIGG ansvarar inte för att applikationen alltid är tillgänglig.

Den personuppgiftsansvarige anordnaren
All behandling av personuppgifter utförs lokalt i applikationen som har laddats ner och DIGG är inte personuppgiftsbiträde åt den personuppgiftsansvariga med anledning av användning av applikationen.
Det är den personuppgiftsansvarige som ska fastställa ändamålet för behandlingen av personuppgifter i samband med användande av applikationen. Den personuppgiftsansvarige åtar sig att följa samtliga tillämpliga regelverk i samband med att applikationen används.

Nyheter

Version 1.2.3

Uppdaterad ikon
Förbättrade feltexter
Länk till integritetspolicy på informationssidan

Betyg och recensioner

3,7 av 5
31 betyg

31 betyg

Nickynames ,

Finemang

Gör sitt jobb, snabbt och smidigt

Viking Jacobsson ,

Andra EU länder?

Fungerar den på covidbevis från andra EU länder?

Svar från utvecklaren ,

Ja, den fungerar på alla covidbevis som följer den EU gemensamma standarden (EU DCC).

Stizet ,

Snabb

Funkar riktigt bra👍

Appintegritet

Utvecklaren Myndigheten för digital förvaltning har angett att appens integritetsrutiner kan inkludera hantering av data enligt beskrivningen nedan. Det finns mer information i utvecklarens integritetspolicy.

Data samlas inte in

Utvecklaren samlar inte in några data från den här appen.

Sekretessriktlinjer kan variera, till exempel utifrån de funktioner du använder eller din ålder. Läs mer

Support

  • Familjedelning

    Upp till sex familjemedlemmar kan använda den här appen när Familjedelning är aktiverad.

Du kanske också gillar

Hälsa och motion
Medicin
Hälsa och motion
Medicin
Medicin
Hälsa och motion