DAGENS
APP

Habitify: Rutin Tracker

Daglig Rutin & Mål Tracker

VISA

Experterna är oense om hur lång tid det tar att skapa nya vanor – vissa påstår att det tar 21 dagar, andra menar mer pessimistiskt att det tar 66.

Mycket snack och lite verkstad, tycker vi – börja ersätta dina dåliga vanor med goda redan idag med Habitify, en app som registrerar dina vanor och ser till att hålla dig motiverad.

Kom igång med dina nya vanor genom att öppna appen och välja ditt första mål – några av förslagen (som kan redigeras) är att läsa en bok eller ta en joggingrunda. Sen väljer du hur ofta du vill ägna dig åt aktiviteten ifråga – varje dag, varannan dag eller kanske bara på onsdagar.

Avsluta med att lägga in en tidsinställd påminnelse, sen är det klart. Glöm inte heller att lägga till widgeten på hemskärmen så att du ständigt får en extra knuff att fortsätta.

Följ din vardag och skapa goda vanor med Habitify.

Hela tanken med Habitify är att hjälpa dig fokusera på det som är viktigt. Därför visas alla dina vanor enkelt och överskådligt i en kronologiskt ordnad kalender, så att du kan se dina mål för varje dag.

Dessutom visas dina framsteg på ett sätt som motiverar dig att hålla igång. Uppfyll målen varje dag och bygg upp långa sviter, eller kolla tabeller över produktiva dagar, favoritvanor och hur ofta du uppfyller dina mål för olika vanor.

I och med iOS 12 har Siri Shortcut-funktionen lagts till, vilket innebär att du med ett enkelt knapptryck kan ställa in om du är klar med dina vanor eller inte. Den nya Apple Watch-layouten fokuserar dessutom på specifika vanor för dagen ifråga utifrån den aktuella tiden. Visa världen vad du går för!

    Habitify: Rutin Tracker

    Daglig Rutin & Mål Tracker

    VISA