Screenshots

Description

Ứng dụng hỗ trợ kiểm tra thông tin và tham gia vào sự kiện Đại Hội Cổ Đông của những công ty cổ phần.
Bao gồm những tính năng chuyện dụng như:
-Kiểm tra thông tin của công ty và sự kiện, đồng thời xem và tải những tài liệu liên quan
-Tham gia sự kiện, ủy quyền cổ phần, đặt câu hỏi và ý kiến cho diễn giả
-Hỗ trợ bầu cử và biểu quyết song song với kiểm kê kết quả
-Liên kết với những website hiển thị nội dun,g giá cả của cổ phiếu
-Quản lý đa dạng và hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao giúp đỡ quản trị viên thống kê, kiểm soát dữ liệu của cổ đông

App Privacy

The developer, Le Huy Hung, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like