iPhone Screenshots

Description

(CZ)
BLIZU - zábavné seznamování ve skutečném světě. Tato moderní aplikace ti pomůže překonat zábrany při oslovení lidí, které potkáváš nebo vidíš kolem sebe. Na rozdíl od ostatních aplikací můžeš vizuálně identifikovat protějšek, jelikož se vyskytuje v tvém okolí.

Fungování ve 3 krocích:

1. SPUSTÍŠ BLUETOOTH RADAR
Pomocí radaru vyhledáš osoby vyskytující se v tvém okolí do 50 metrů. Můžeš také nechat aplikaci sbírat kontakty na osoby, které potkáš během dne.

2. VYBEREŠ OSOBU
Aplikace ti zobrazuje pouze ty osoby, které odpovídají vašim vzájemným kritériím. Díky tomu, že se vyskytují v dohledové vzdálenosti a mají zájem o seznámení, odpadá spousta úskalí z běžného seznamování.

3. OSLOVÍŠ JI
Pokud tě někdo zaujme, virtuálně na něj mrkneš nebo on může mrknout na tebe. Pokud je mrknutí opětováno, můžete si začít psát. Pak odpadnou nejčastější obavy ze setkání tváří v tvář.

(EN)
BLIZU - fun dating in the real world. This advanced application helps you to overcome barriers when addressing people you are seeing around or meeting on the way. Unlike other applications you can visually identify the counterparts, because they occur in your near vicinity.

How it works in 3 steps:
1. TURN ON BLUETOOTH RADAR
Use radar to find out persons appearing in your near vicinity up to 50 meters. You can also leave your application standby and it will collect contacts of matching people with whom you crossed your path during the day.
2. SELECT THE PERSON
Application will display only those people that match your mutual criteria. Thanks to the fact that they occur in sight distance and are interested in dating, lots of pitfalls of conventional dating are eliminated.
3. ADDRESS THE PERSON
If you find someone interesting, send virtual wink thru the app. Eventually someone may wink at you. If the wink is reciprocated, you can start chatting. Then the most common fears of face to face meeting disappear.

Application uses GPS running in the background that can dramatically decrease battery life.

What’s New

Version 1.11

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Bug fixes and performance improvements

App Privacy

The developer, SimplyApp, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like