Screenshots

Description

ILaKing là ứng dụng cho phép người sử dụng đo đạc được chính xác toạ đô, hướng phong thuỷ ngũ hành của ngôi nhà.
ILaKing ngoài hỗ trợ, giúp đỡ trong việc đo đạc phong thuỷ còn có các chức năng tiện ích cho người dùng như: chia sẻ toạ độ vị trí, chụp ảnh màn hình, share lên các group phong thuỷ

App Privacy

The developer, Thanh Do, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like