Screenshots

Description

AAB Mobile është një prej shërbimeve të digjitalizuara të Kolegjit AAB.
Studentët përmes këtij shërbimi mund të informohen për të dhënat personale:

1. Pagesat e bëra
2. Provimet e dhëna
3. Pjesëmarrjen në ligjerata
4. Paraqitjen e provimeve
5. Zgjidhjen e lëndëve zgjedhore
6. Thirrjen e sherbimeve te Kolegjit AAB automatikisht
7. Autobusët, vendndodhja e autobuseve varësisisht prej pozitës së studentit
8. Faqja kryesore me informatat e fundit nga administrata etj.

What’s New

Version 1.3

Ka nderruar harta e autobuseve.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Nusret Bilallaj, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like