Generali Investments NMK 4+

Generali Investments

Generali Investments A.D. Skopje

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Бесплатната апликација на Generali Investments ви овозможува да го следите движењето на цените на фондовите со кои управува Генерали Инвестментс АД Скопје и профитабилноста на плановите за заштеда, како и да ги прочитате најновите известувања. Преку апликацијата, можете брзо и лесно да не пронајдете и да ги контактирате нашите финансиски советници. Со регистрација на мобилната апликација, инвеститорите на Generali Investments добиваат увид во тековниот статус на нивните инвестиции, како и едноставни инструкции за уплата во своите планови. Имајте преглед на Вашето портфолио 24 часа на ден, 365 дена во годината.

Апликацијата Generali Investments ви овозможува целосно искористување на времето и флексибилноста, бидејќи ви овозможува:
- преглед на дневната цена на уделите , едногодишна, тригодишна и петгодишна промена на движењето на цената на сите фондови;
- да запознаeте индивидуален фонд и да ги анализирате неговите перформанси преку илустративен графикон;
- преглед на профитабилноста на плановите за штедење;
- да ги прочитате најновите објави и стручни написи;
- вo секое време да го следите тековниот статус на Вашите инвестиции.

Инвеститорите на Generali Investments можат да се најават на мобилната апликација со своето корисничко име и лозинка или да создадат профил преку процесот на регистрација. Пристапот може да го обезбедите со ПИН-код или со употреба на биометриски податоци.

Предупредување до инвеститорите: https://www.generali-investments.mk/predupreduvanje-za-investitorite/

ШТО ИМА НОВО
Направивме надградба за прикажување на дневните податоци за цените на фондовите во различни временски периоди. За секој Ваш производ, дадени се податоците за дневната промена. Ние исто така му понудивме на корисникот можност да избере проширен / скратен приказ.

Обезбедивме на инвеститорите инструкции за плаќање во своите планови за штедење.

What’s New

Version 1.0.2

Bug fix version.

App Privacy

The developer, Generali Investments A.D. Skopje, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

MyIute Macedonia
Finance
Generali Investments Slovenija
Finance
ProCredit MobileSign
Finance
My Sente: Modern Money Manager
Finance
BKS mBroker Slovenija
Finance
SKAi2 Pay
Finance