Nevsnov 17+

Kemklas d.o.o.

Designed for iPad

    • 5.0 • 2 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

NevSnov omogoča čim enostavnejši dostop do informacij za ukrepanje ob nesreči s kemično snovjo, iskanje podatkov o določeni nevarni kemični snovi, njihove lastnosti, nevarnosti in potrebne ukrepe ob nesreči.
NeSnov omogoča iskanje po podatkovni zbirki, ki vsebuje številne nevarne snovi. Iskanje je mogoče po imenu, sinonimu, nevarnostih, transportnih razredih ali po UN številu. Na osnovi poizvedbe se nato izpiše seznam nevarnih snovi z možnostjo izbora. Za izbrano snov so prikazani podatki v štirih različnih nivojih:
1. nivo – pregled kemične snovi: osnovni podatki o kemični snovi z oznakami, opisi in simboli, ob kliku na simbol nevarnosti, transporta ali na identifikacijsko število se pojavi dodatno okno z opisi vseh osnovnih razredov nevarnosti, transporta ali vsa identifikacijska števila nevarnosti pri transportu
2. nivo – ukrepi: potrebni ukrepi ob nesreči z nevarno kemično snovjo, opis nevarnosti, ki jo pomeni kemična snov za okolje in zdravje ljudi, ukrepi za varnost ljudi, ukrepi pri požaru, ukrepi pri prvi pomoči ponesrečencu
3. nivo – tehnični podatki: tehnične informacije o kemični snovi s sliko nevarnostnega diamanta, razlaga diamanta, nevarnost za vode, nevarnostni stavki (H - stavki) z razlago, previdnostni stavki (P - stavki) z razlago
4. nivo – info: dodatne informacije o kemični snovi, ki jih lahko doda uporabnik podatkovne zbirke nevarnih kemičnih snovi.

Naročnik: RS Ministrstvo za obrambo, URSZR

What’s New

Version 1.3.5

Popravek za naprave z majhnim zaslonom, kjer ADR tabla ni bila pravilno prikazana.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Kemklas d.o.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Education
Education
Reference
Education
Education
Reference