Stres 4+

Nudge labs d.o.o.

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Aplikacija je namenjena psihološki podpori gasilcem in drugim reševalcem. Zasnovana je tako, da se podatki v nobenem primeru ne shranjujejo na kakršnemkoli strežniku, zato zagotavlja popolno anonimnost. Aplikacija omogoča samopreverjanje stresne obremenjenosti, kvalitete spoprijemanja s stresom ter posledic stresne obremenjenosti. Uporabnik lahko preveri in spremlja tudi svoje razpoloženje, ogroženost zaradi travmatičnih dogodkov, zaradi težav s spanjem ter v zvezi z uživanjem alkoholnih pijač. Preverjanje je hitro in je osnovano na psihološki stroki. Na voljo je tudi izbrana literatura v zvezi s pogostimi psihološkimi problemi pri gasilcih in ostalih reševalcih. Mednje spadajo nasveti v zvezi s stresom in anksioznostjo, sproščanjem, tveganim uživanjem alkohola, odzivanjem v kriznih situacijah, glede skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu ter v zvezi z nespečnostjo. Na voljo so tudi koristne informacije glede možnosti psihološke pomoči, obširnejša literatura o vrstah psihološke pomoči ter nekaj izbranih in primernih tehnik sproščanja kot oblika samopomoči. Aplikacija omogoča primerjanje zadnjih petih meritev na anonimen način. Aplikacija pa ne nadomešča storitev strokovnjakov s področja duševnega zdravja.
Aplikacija je financirana iz sredstev Požarnega sklada, lastnica je Uprava RS za zaščito in reševanje.
Avtorja aplikacije sta dr. Robert Masten in dr. Matej Tušak.

What’s New

Version 1.7

Manjši popravki

App Privacy

The developer, Nudge labs d.o.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Health & Fitness
Health & Fitness
Medical
Health & Fitness
Health & Fitness
Health & Fitness