iPad Screenshots

Description

“Ach, tá slovenčina!” prináša súbor cvičení, ktoré naučia deti, ako postupovať pri riešení gramatických javov, ako je napríklad pravopis i/y po obojakých spoluhláskach v strede slova aj v koncovkách, ako sa orientovať v stavbe slova, … s následným precvičovaním. Úlohy sú rozpracované do jednotlivých výukových krokov, ktoré sú graficky zreteľne odlíšené a vymedzené tak, aby s nimi deti mohli pracovať samostatne. Veríme, že vám “Ach, tá slovenčina!” pomôže vyhnúť sa problémom s pravopisom a v škole i doma tak prispeje k zlepšeniu atmosféry, ktorá býva školským neúspechom často narušená. Balíčky cvičení postupne pokrývajú učivo celej základnej školy.

What’s New

Version 3.3.1

Oprava obnovenia inApp nákupov

Ratings and Reviews

4.0 out of 5
5 Ratings

5 Ratings

KataH. ,

Sklamanie

Kúpila som komplet 3.ročník za 24,90€. Obsahovo zodpovedá 4.ročníku - predpony, vybrané slová, slovné druhy. Dúfala som, že to bude zábavné precvičovanie učiva ako doplnok k iným metódam vyúčby. Žiaľ, cvičenia sú robené tak, že je to ťažkopádnejšie než cvičenia na papieri a tak nudné, že sme od tejto aplikácie úplne upustili. Za mňa úplne vyhodených 25€ a veľké sklamanie!

DadaM1000 ,

Bude aj pre 4. ročník?

Aplikácia je výborná, pomáhala dcére pri opakovaní pozrieť sa na učivo z iného uhla pohľadu. Len škoda, že už je prvý štvrťrok 4. ročníka za nami a stále nie je pre tento ročník dostupná. Dočkáme sa jej?

Kolodej 1971 ,

Zadarmo?

App celkom ok. Dcérka ju má veľmi rada. Ale kompletný balík pre 3 ročník za 22,90€??? Seriózne?

App Privacy

The developer, FreeTech services, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like