Lieky 17+

Databáza registrovaných liekov

MacMedia

Designed for iPad

    • 49,99 €

Screenshots

Description

Lieky - databáza registrovaných a kategorizovaných liekov v Slovenskej republike.
(stav k 1. 6. 2022)

Počet registrovaných liekov: 51131
Počet kategorizovaných liekov: 4358

Zobrazené údaje pre daný liek:
- kód ŠÚKL
- registračné číslo
- názov lieku
- doplňujúca identifikácia lieku
- držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku
- indikačná skupina
- ATC názov
- ATC klasifikácia
- doba expirácie
- typ výdaja lieku
- dátum registrácie
- súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)
- písomná informácia pre používateľa (PIL)
- úradne určená cena lieku (ak bola stanovená MZ)
- orientačná predajná cena lieku (ak je dostupná)
- orientačná spotreba lieku 2015-2021

U kategorizovaných liekov ďalšie informácie:
- originalita lieku
- spôsob úhrady lieku
- maximálna cena lieku
- maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne
- maximálna výška doplatku poistenca
- preskripčné obmedzenie
- indikačné obmedzenie

Hlavné funkcie:
- vyhľadávanie podľa názvu
- vyhľadávanie podľa účinnej látky
- zobrazenie všetkých produktov pre danú indikačnú skupinu
- zobrazenie všetkých produktov pre danú ATC skupinu
- zobrazenie všetkých produktov pre daného držiteľa registrácie
- história vyhľadávania
- záložky

Databáza vyhľadáva zo zdrojov poskytovaných organizáciami:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), Bratislava
Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava
Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Bratislava
Európska lieková agentúra (EMA), Amsterdam

Databáza pracuje v off-line režime, internetové pripojenie nie je potrebné.

What’s New

Version 1.1.6

- aktualizácia údajov k 1. 6. 2022

App Privacy

The developer, MacMedia, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members can use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

SMS client
Utilities
Anglická gramatika
Education
Nemecká gramatika
Education
Blue SMS client
Utilities
Black Clock
Utilities
German Grammar
Reference

You Might Also Like

ECG Stat
Medical
Mood Diary -  thought Journal
Health & Fitness
Mediately Databáza Liekov
Medical
My Water Tracker+  Waterminder
Health & Fitness
Take Pills® Pill Reminder
Medical
Lose Weight at Home in 28 Days
Health & Fitness