Screenshots

Description

Eurofondy sa v Európskej únii prerozdeľujú už desiatky rokov, ich záber sa neustále rozširuje, plniť deklarovaný cieľ znižovať regionálne rozdiely sa im však veľmi nedarí.

Počnúc májom 2004, kedy Slovensko pristúpilo k Európskej únii a stalo sa jednou z jej členských krajín, dostalo možnosť z rozpočtu EÚ postupne čerpať miliardy eur na realizáciu regionálnej/kohéznej politiky EÚ na svojom území.

Deje sa tak prostredníctvom realizácie projektov, ktoré sú financované z peňazí daňovníkov členských krajín EÚ (z rozpočtu EÚ) a spolufinancované z peňazí daňovníkov Slovenskej republiky (najmä zo štátneho rozpočtu).

Naším cieľom je zverejňovať na jednom mieste informácie o všetkých prijímateľoch, ktorí boli so svojimi projektmi úspešní vo výzvach vyhlasovaných v nie veľmi transparentnom a pomerne korupčnom prostredí na Slovensku.

Chceme na jednom mieste ponúknuť základné informácie o všetkých projektoch a prijímateľoch od roku 2004, teda tak za skrátené programovacie obdobie 2004-2006, za predošlé programovacie obdobie 2007-2013, ako i za aktuálne prebiehajúce programovacie obdobie 2014-2020. Pracujeme na tom, aby sa rozsah zverejňovaných informácií postupne rozširoval a pribúdal.

Zdroj dát

Programovacie obdobie 2004-2006 - > informácie sú z ITMS a boli získané od Centrálneho koordinačného orgánu prostredníctvom infozákona

Programovacie obdobie 2007-2013 - > informácie sú z ITMS a boli získané od Centrálneho koordinačného orgánu prostredníctvom infozákona (stav k aprílu 2016, pracujeme na aktualizácii)

Programovacie obdobie 2014-2020 - > informácie sú z ITMS, ide o tzv. real-time data, ktoré sú priebežne aktualizované a získavané vďaka ich dostupnosti prostredníctvom ITMS 2014+ Open Data API, verzia: 2

Ďakujeme za podporu

Tento portál by nevznikol bez podpory Fondu pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, vďaka ktorému Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika realizuje projekt Eurofondy otvorene | Vizualizácia a monitoring fondov EÚ.

App Privacy

The developer, Viktor Humaj, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like