SKZL 4+

Slovenská komora zub. lekárov

SOTEC s.r.o.

Navrhnuté pre iPhone

    • Bezplatné

Snímky obrazovky iPhonu

Popis

Aplikácia pre členov Slovenskej komory zubných lekárov
Umožňuje identifikáciu osôb na vzdelávacích podujatiach, informuje o stave vzdelávania prihasených osôb.
Aplikácia využíva notifikačné správy ako nástroj pre informovanie členov komory o novinkách v komore.
Aplikácia slúži aj ako sekundárny nástroj na komunikáciu členov s komorou.

Novinky

Verzia 1.0.4

- úprava zadávania adresy trvalého pobytu

Ochrana súkromia v apkách

SOTEC s.r.o. uvádza, že zásady ochrany súkromia v aplikácii môžu zahŕňať narábanie s údajmi spôsobom popísaným nižšie.Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia vývojára.

Údaje, ktoré sú s vami prepojené

Môžu sa zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré sú prepojené s vašou identitou:

  • Kontaktné informácie
  • Identifikátory

Postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť, napríklad v závislosti od používaných funkcií alebo vášho veku. Ďalšie informácie

Viac od tohto vývojára

SKSaPA
Obchod
SLK
Obchod
Admiral Club
Zábava
EXCLUSIVE GAME
Zábava
Go-Electrics
Navigácia

Mohlo by sa vám páčiť

Across Connect
Financie
QSign Mobile
Produktivita
VÚB Mobilný Token
Financie
VRP 2
Financie
UFO - SK
Financie
KOMUNÁLNA poisťovňa
Financie