Snímky obrazovky

Popis

Aplikácia, ktorá Vám umožní nahlásiť stav spotreby elektriny
z Vášho elektromera a odberného miesta, napojeného na distribučnú sieť spoločnosti
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Ochrana súkromia v apkách

Vývojár Stredoslovenská distribučná, a.s. uviedol, že postupy ochrany osobných údajov aplikácie môžu zahŕňať zaobchádzanie s údajmi tak, ako je popísané nižšie. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia vývojára.

Údaje, ktoré s vami nie sú prepojené

Môžu sa zhromažďovať nasledujúce údaje, ktoré však nebudú prepojené s vašou identitou:

  • Poloha
  • Používateľ­ský obsah
  • Identifikátory

Postupy ochrany osobných údajov sa môžu líšiť, napríklad v závislosti od používaných funkcií alebo vášho veku. Ďalšie informácie

Podporuje

  • Rodinné zdieľanie

    Ak povolíte Rodinné zdieľanie, túto aplikáciu bude môcť používať až šesť členov rodiny.