iPhone Screenshots

Description

EVIDENCIA DOCHÁDZKY A PRÁCE Z MOBILU
Mobilná aplikácia je súčasťou uceleného systému Výkaz práce, pre evidenciu práce a dochádzky.

Základným prvkom je webová aplikácia, v ktorej sú dostupné pracovné výkazy, dochádzkové listy a iné prehľady za jedného i viacerých pracovníkov.
Práve na webe je možné si upraviť nastavenia systému tak, aby vyhovoval presne Vašim potrebám.

NADŠTANDARDNÝ ROZSAH APLIKÁCIE
Výkaz práce pre mobily slúži súčasne ako dochádzkový systém, evidencia pracovného času strávenej na jednotlivých zákazkách a prehľad o cestách vozidiel.

Výkaz práce - počítanie odpracovaných hodín, absencií a prestávok, a sledovanie práce na jednotlivých zákazkách.
Dochádzka - doplnok Výkazu práce pre efektívne sledovanie príchodov a odchodov.
Plán - doplnok Výkazu práce na plánovanie práce na konkrétne dni alebo všeobecne bez termínu.
Kniha jázd - manuálne zadávanie jednotlivých jázd alebo ich automatické vytváranie zo záznamov z dochádzky.

JEDNA APLIKÁCIA, MNOŽSTVO PRÍSTUPOV
Jedná sa o jednoduchý a efektívny spôsob evidencie dochádzky vďaka rozsiahlej možnosti zadávania záznamov. Okrem mobilného telefónu alebo tabletu so systémom iOS je možné využiť aj ďalšie typy zariadení. Všetky zariadenia s Výkazov práce sa vzájomne synchronizujú. Vytvoriť dochádzkový list nebolo nikdy jednoduchšie.

ONLINE AJ OFFLINE, VŽDY PRESNE A KVALITNE
Výkaz práce je možné používať aj bez pripojenia k internetu. Dáta zadané z ktoréhokoľvek zariadenia sú totiž automaticky synchronizované vždy, keď je pripojenie opäť dostupné. Aplikácia je tak vždy spoľahlivo k dispozícii a Vy máte svoj dochádzkový systém a evidenciu pracovného času na zákazkách stále po ruke.

HLAVNÉ PRÍNOSY
• Jednoduchá a presná evidencia pracovného času
• Dochádzka zamestnancov vždy pod kontrolou
• Sledovanie zamestnancov kdekoľvek na svete pomocou lokalizácie
• Automatická kniha jázd
• Sledovanie práce na zákazkách
• Podklady pre výpočet mzdy
• Podklady pre fakturáciu práce
• Okamžitá synchronizácia medzi všetkými zariadeniami
... a ďalšie užitočné funkcie, vyhodnotenia a prehľady.

Výkaz práce je skrátka užitočný nástroj pre jednotlivcov aj veľké firmy, vďaka ktorému pre Vás bude evidencia práce a dochádzky hračkou – presvedčte sa sami.


=========================================

MOBILE ATTENDANCE AND TIMESHEET
The mobile application is part of a comprehensive system Logeto for recording work and attendance.
The main part is the web app which offers timesheets, attendance sheets and other reports on one or more employees.
Here, it is also possible to customize the settings in a way that it will meet your needs.

A WIDE RANGE OF THE APP
Mobile Logeto serves as an attendance system, a tracker of working hours spent on individual contracts, and an overview of vehicle trips.

Time tracking – counting employees hours worked, absences and breaks, and serving as an individual contracts work log.
Attendance – Time tracking supplement for effective tracking of comings and leavings.

ONE APPLICATION, MORE INPUT OPTIONS
The method of attendance recording is easy and effective thanks to a wide variety of options to enter the records. Besides mobile phone or tablet with iOS system it is also possible to use another types of devices. All devices with Logeto synchronize with each other. It has never been easier to create an attendance sheet.

ONLINE OR OFFLINE
It is possible to use Logeto even without a connection to the internet. Data entered to any device is automatically synchronized as soon as the internet connection is available again. Thanks to that the application is always reliably available and you have your attendance system and time tracker for your contracts at your finger tips.

THE MAIN BENEFITS
• Easy and accurate recording of attendance
• Employee attendance monitored
• Employee tracking, anywhere in the world
• Automatic vehicle log book
• Tracking of work on individual contracts
• Helpful instrument for wage/salary calculation
• Instant synchronization between devices

What’s New

Version 8.1.14

Automatické záznamy jázd vedia doplniť aj zákazku
Optimalizácia rýchlosti
Drobné vylepšenia

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

Information

Provider
Systemart s.r.o.
Size
64.2 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English, Czech, Slovak

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like