ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

Ορισμοί και παραδείγματα για το Απόρρητο

Μάθετε περισσότερα για τα είδη δεδομένων που μπορεί μια εφαρμογή να συλλέξει καθώς και για μερικούς από τους τρόπους που ο δημιουργός ή οι άλλοι συνεργάτες του μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα.

Types of data

Πληροφορίες επικοινωνίας

Όνομα
Όπως το όνομα ή το επώνυμο.

Διεύθυνση email
Συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, μια κρυπτογραφημένη διεύθυνση email.

Τηλεφωνικός αριθμός
Συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, έναν κρυπτογραφημένο τηλεφωνικό αριθμό.

Φυσική διεύθυνση
Όπως διεύθυνση οικίας, φυσική διεύθυνση ή ταχυδρομική διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες επικοινωνίας χρήστη
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας εκτός της εφαρμογής.

Υγεία και φυσική κατάσταση

Υγεία
Δεδομένα υγείας και ιατρικά δεδομένα, συμπεριλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, πληροφορίες από API κλινικών ιατρικών φακέλων, API HealthKit και API διαταραχών κίνησης, ή από ιατρικές έρευνες με ανθρώπους συμμετέχοντες ή οποιαδήποτε άλλα ιατρικά δεδομένα παρέχετε.

Φυσική κατάσταση
Δεδομένα φυσικής κατάστασης και εκγύμνασης.

Οικονομικές πληροφορίες

Πληροφορίες πληρωμών
Όπως τρόπος πληρωμών, αριθμός κάρτας πληρωμών ή αριθμός τραπεζικού λογαριασμού. Αν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί μια υπηρεσία πληρωμών και οι πληροφορίες πληρωμών καταχωριστούν εκτός της εφαρμογής, τα στοιχεία δεν θα εμφανιστούν σε αυτήν την ενότητα.

Στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας
Όπως βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας.

Άλλες οικονομικές πληροφορίες
Όπως μισθός, εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία, χρέη ή άλλες οικονομικές πληροφορίες.

Τοποθεσία

Ακριβής τοποθεσία
Πληροφορίες που περιγράφουν την τοποθεσία σας με την ίδια ή μεγαλύτερη ακρίβεια από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος, με τρία ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία.

Τοποθεσία κατά προσέγγιση
Πληροφορίες που περιγράφουν την τοποθεσία σας με μικρότερη ακρίβεια από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος με τρία ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία, όπως από τις υπηρεσίες τοποθεσίας κατά προσέγγιση.

Ευαίσθητες πληροφορίες

Όπως φυλετικά ή εθνοτικά δεδομένα, σεξουαλικός προσανατολισμός, πληροφορίες για εγκυμοσύνη ή τοκετό, αναπηρίες, θρησκευτικά ή φιλοσοφικά πιστεύω, συμμετοχές σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές απόψεις, γενετικές πληροφορίες ή βιομετρικά δεδομένα.

Επαφές

Όπως λίστα επαφών, βιβλίο διευθύνσεων ή γράφημα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενο χρήστη

Email ή μηνύματα κειμένου
Συμπεριλαμβάνοντας γραμμή θέματος, αποστολέα, παραλήπτες και περιεχόμενο του email ή μηνύματος.

Φωτογραφίες ή βίντεο
Οι φωτογραφίες ή τα βίντεό σας.

Δεδομένα ήχου
Η φωνή σας ή οι ηχητικές εγγραφές σας.

Περιεχόμενο παιχνιδιού
Όπως το περιεχόμενο που παράγετε εντός του παιχνιδιού.

Υποστήριξη πελατών
Δεδομένα που παράγονται κατά τη διάρκεια ενός αιτήματος υποστήριξης πελατών.

Άλλο περιεχόμενο χρήστη
Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που παράγετε.

Ιστορικό περιήγησης

Πληροφορίες για το προβαλλόμενο περιεχόμενο που δεν αποτελεί μέρος της εφαρμογής, όπως οι ιστότοποι.

Ιστορικό αναζήτησης

Πληροφορίες για τις αναζητήσεις που εκτελέστηκαν στην εφαρμογή.

Αναγνωριστικά

Αναγνωριστικό χρήστη
Όπως εμφανιζόμενο όνομα, δείκτης χειρισμού, αναγνωριστικό λογαριασμού, εκχωρημένο αναγνωριστικό χρήστη, αριθμός πελάτη, πιθανοτικό αναγνωριστικό ή άλλο αναγνωριστικό σε επίπεδο χρήστη ή λογαριασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώρισή σας ή την αναγνώριση του λογαριασμού σας.

Αναγνωριστικό συσκευής
Όπως το αναγνωριστικό διαφημίσεων συσκευής ή άλλο αναγνωριστικό σε επίπεδο συσκευής.

Ιστορικό αγορών

Οι αγορές σας ή οι τάσεις σας στις αγορές.

Δεδομένα χρήσης

Αλληλεπίδραση προϊόντος
Όπως εκκινήσεις εφαρμογών, αγγίγματα, κλικ, πληροφορίες κύλισης, δεδομένα ακρόασης μουσικής, προβολές βίντεο, αποθηκευμένο σημείο σε παιχνίδι, βίντεο ή τραγούδι, ή άλλες πληροφορίες για τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με την εφαρμογή.

Δεδομένα διαφήμισης
Όπως πληροφορίες για τις διαφημίσεις που έχετε προβάλει.

Άλλα δεδομένα χρήσης
Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα για τη δραστηριότητά σας στην εφαρμογή.

Διαγνωστικά

Δεδομένα σφαλμάτων
Όπως αρχεία καταγραφής σφαλμάτων.

Δεδομένα απόδοσης
Όπως χρόνος εκκίνησης, ποσοστό αναμονής ή ενεργειακή κατανάλωση.

Άλλα διαγνωστικά δεδομένα
Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που συλλέχθηκαν με σκοπό τη μέτρηση τεχνικών διαγνωστικών που σχετίζονται με την εφαρμογή.

Άλλα είδη δεδομένων

Οποιαδήποτε άλλα είδη δεδομένων που δεν αναφέρθηκαν.

Data use

Διαφήμιση ή μάρκετινγκ

Διαφήμιση από τρίτους
Όπως η εμφάνιση διαφημίσεων τρίτων στην εφαρμογή ή η κοινοποίηση δεδομένων με οντότητες που εμφανίζουν διαφημίσεις τρίτων.

Διαφημίσεις ή μάρκετινγκ του δημιουργού
Όπως η εμφάνιση των διαφημίσεων του δημιουργού στην εφαρμογή, η αποστολή επικοινωνιών μάρκετινγκ απευθείας σε εσάς ή η κοινοποίηση δεδομένων με οντότητες που θα εμφανίζουν διαφημίσεις σε εσάς.

Αναλύσεις

Η χρήση δεδομένων για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς σας, συμπεριλαμβάνοντας την κατανόηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δυνατοτήτων προϊόντος, τον σχεδιασμό νέων δυνατοτήτων ή τη μέτρηση του μεγέθους ή των χαρακτηριστικών του κοινού.

Εξατομίκευση προϊόντος

Προσαρμογή όσων βλέπετε, όπως μια λίστα προτεινόμενων προϊόντων, ανακοινώσεις ή προτάσεις.

Λειτουργικότητα εφαρμογής

Όπως ο έλεγχος ταυτότητάς σας στην εφαρμογή, η ενεργοποίηση δυνατοτήτων, η αποφυγή απάτης, η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, η εξασφάλιση του χρόνου διαθεσιμότητας διακομιστή, η ελαχιστοποίηση σφαλμάτων εφαρμογής, η βελτίωση κλιμάκωσης και απόδοσης ή η διεξαγωγή εξυπηρέτησης πελατών.

Άλλοι σκοποί

Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν παρατίθεται.

Δεδομένα που συνδέονται με εσάς

Δεδομένα που συνδέονται με την ταυτότητά σας (μέσω του λογαριασμού, της συσκευής ή άλλων λεπτομερειών).

Οι «προσωπικές πληροφορίες» και τα «προσωπικά δεδομένα» όπως ορίζονται από τους σχετικούς νόμους περί απορρήτου θεωρείται ότι συνδέονται με εσάς. Προκειμένου τα δεδομένα να μην συνδέονται με εσάς, ο δημιουργός πρέπει να αποφεύγει μερικές δραστηριότητες αφού τα συλλέξει:

• Δεν πρέπει να κάνει καμία προσπάθεια να συνδέσει τα δεδομένα ξανά με την ταυτότητά σας.

• Δεν πρέπει να συνδέει τα δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων που επιτρέπουν τη σύνδεση με την ταυτότητά σας.

Δεδομένα που δεν συνδέονται με εσάς

Δεδομένα που δεν συνδέονται με την ταυτότητά σας (μέσω του λογαριασμού, της συσκευής ή άλλων λεπτομερειών).

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθησή σας

Παρακολούθηση
Η παρακολούθηση συμβαίνει όταν τα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς ή τη συσκευή σας συνδέονται με δεδομένα τρίτου για στοχευμένη διαφήμιση ή σκοπούς διαφημιστικών μετρήσεων. Η παρακολούθηση μπορεί επίσης να συμβεί όταν δεδομένα για εσάς ή τη συσκευή σας κοινοποιούνται σε μεσίτη δεδομένων.

Η παρακολούθηση δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν τα δεδομένα συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη συσκευή σας και δεν αποστέλλονται από τη συσκευή με κάποιον τρόπο που μπορεί να αποκαλύψει τη δική σας ταυτότητα ή την ταυτότητα της συσκευής σας.

• Όταν ο μεσίτης δεδομένων χρησιμοποιεί τα δεδομένα που του κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ανίχνευση απάτης και την αποφυγή της ή για λόγους ασφάλειας, και αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό του δημιουργού.

Τρίτα μέρη

Δεδομένα τρίτων μερών είναι οποιαδήποτε δεδομένα για εσάς ή τη συσκευή σας που συλλέγονται από εφαρμογές, ιστότοπους ή στοιχεία εκτός σύνδεσης που δεν ανήκουν στον δημιουργό.