ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

Приложение "Мобильная тревожная кнопка" может использоваться как средство персональной охраны. Работает совместно с пультом централизованного наблюдения Охранного Агенства « Elecor ».
В варианте персональной охраны приложение обеспечивает передачу тревоги от физического лица (сигнал о помощи) и координат своего месторасположения на ПЦН ОА « Elecor », указанный в настройках. Далее, автоматически определяется местоположение по координатам , дежурный оператор немедленно направляет Группу Быстрого Реагирования. Все противоправные действия в отношении Вас будут пресечены.
Приложение Мобильна Тревожная Кнопка используется в случаях :
- угроза жизни, здоровью любого человека
- нарушение общественного порядка
- необходимость сопровождения
- необходимость охраны оставленного Вами имущества
Отлично подходит для использования как взрослым, пожилым людям, так и детям. Мобильная тревожная кнопка не только обеспечивает безопасность , но ещё и значительно экономит время на решение неприятностей.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.10

Исправлены некоторые ошибки

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป GLEISHER, TOV ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ