נגישות ירושלים Accessible JLM 4+

Map/Navigation Accessible road

Yona Lurie

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Map of the Old City of Jerusalem, to navigate only on accessible routes. Especially suitable for handicapped and strollers. Presented by the Jerusalem office and the East Jerusalem Development Company.
מפת העיר העתיקה בירושלים, לניווט רק רק על גבי דרכי נגישות. מתאים במיוחד לנכים ועגלות ילדים. מוגש ע"י המשרד לירושלים והחברה לפיתוח מזרח ירושלים בע"מ

What’s New

Version 1.0.5

user experience improvements.

App Privacy

The developer, Yona Lurie, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer