ชุมชนไม้มีค่‪า‬ 4+

BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (PUBLIC ORGANIZATION)

    • 4.5 • 4 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

แอปพลิเคชันการปลูกไม้มีค่า เพื่อประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาเศษรฐกิจจากฐานชีวภาพ ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What’s New

Version 2.0.5

-Fixed bug draw polygon
-Add info
-Checked spelling

Ratings and Reviews

4.5 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

App Privacy

The developer, BIODIVERSITY-BASED ECONOMY DEVELOPMENT OFFICE (PUBLIC ORGANIZATION), has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities