ต้นไม้ของชาวไท‪ย‬ 4+

Royal Forest Department

ออกแบบมาสำหรับ iPad

    • 5.0 • 1 รายการจัดอันดับ
    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

ต้นไม้ของชาวไทย เป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยที่รักการปลูกต้นไม้ ที่พัฒนาขึ้นโดย
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนที่รักธรรมชาติ รักต้นไม้ ได้มีช่องทางในการติดตามข่าวสารการปลูกป่า เก็บสะสมภาพความประทับใจ และสถิติการร่วมกิจกรรมและจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละกิจกรรม เพื่อเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจ และติดตามความเจริญเติบโตของต้นไม้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยแอปพลิเคชันจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 หลัก ๆ ได้แก่

1) ผู้สร้างกิจกรรม ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ หรือบุคคลจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ในการสร้างกิจกรรม อนุมัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม อนุมัติข้อมูลการปลูกต้นไม้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือต้นไม้ที่ปลูกในกิจกรรมที่ตัวเองดูแลได้

2) สมาชิกที่สนใจ ซึ่งสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้ เมื่อเข้ามาแล้วจะมีข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สามารถเลือกเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม และขอเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที หากกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ตั้งค่าไว้ว่าต้องมีการอนุมัติคำขอเข้าร่วมกิจกรรมก่อน ก็จะสามารถเข้าไปบันทึกการปลูกต้นไม้ได้เมื่อถึงกำหนดการ แต่ถ้ามีการกำหนดโดยผู้สร้างไว้ว่าจะต้องมีการพิจารณาผู้ขอเข้าร่วมกิจกรรมก่อน ผู้สร้างกิจกรรมก็จะต้องอนุมัติผู้ขอเข้าร่วมก่อน ผู้เข้าร่วมจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลการปลูกต้นไม้ในวันที่เริ่มกิจกรรมได้ พร้อมกันนี้ระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลรูปภาพด้วย

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0

แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
1 รายการจัดอันดับ

1 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Royal Forest Department ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

อ้างอิง
เครื่องมืออำนวยความสะดวก
ข่าว
การนำทาง

คุณอาจจะชอบ

ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์
ไลฟ์สไตล์