ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

Application ธาตุและสารประกอบ

ชื่อ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Application เรื่อง “ธาตุและสารประกอบ” เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Feature
- เนื้อหาสาระถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- ศึกษาเรื่องอะตอมของธาตุ อนุภาคในนิวเคลียส ไอโซโทปของธาตุ โมเลกุลของธาตุ ผ่านภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และกิจกรรมการทดลอง
- ฝึกจำแนกธาตุ โดยใช้คุณสมบัติของธาตุผ่านเกม
- ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบผ่านการทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาการเกิดสารประกอบผ่านแบบจำลองในลักษณะภาพเคลื่อนไหว (Animation)
- จำแนกธาตุกับสารประกอบด้วยการเล่นเกม
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.0.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

การจัดอันดับและความเห็น

2.0 จาก 5
2 รายการจัดอันดับ

2 รายการจัดอันดับ

paradorn wongmuennet ,

Ios

ทำไมiosเล่นแนวนอนไม่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้เลยคับ

บอลบอลลี่ ,

ทำได้ไม่ดึงดูดเด็กๆเลย

ไม่น่าสนใจเลยสำหรับเด็กเด็ก ตัวหนังสือเล็กเกินไปที่จะอ่านออก ทำเป็นแอพพลิเคชั่นแต่เหมือนกับหนังสือธรรมดาธรรมดานั่นเอง ถ้าจะใช้เทคโนโลยีก็ควรจะทำให้มันคุ้มค่ามากกว่านี้ โทรศัพท์มือถือทำ อะไรได้มากกว่าการบรรยายแบบขวานผ่าซากแบบนี้

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
ขนาด
26.9 MB
ประเภท
การศึกษา
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 5.1.1 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตุรกี, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, สวีเดน, สเปน, อังกฤษ, อิตาลี, เกาหลี, เช็ก, เยอรมัน, โปรตุเกส, โปแลนด์

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ