ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ตามแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมสมุนไพรไทยเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยตำรับยาสมุนไพรและสมุนไพรในอาหาร การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงตำรับยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข การส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จัดทำ นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai Herbal Products Directory : Thai-D) ฉบับที่ 1 ปีพุทธศักราช 2560 เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีมาตรฐานของประเทศ
นามานุกรมฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร และสารสกัดจากสมุนไพร โดยเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อการค้า ส่วนประกอบสำคัญ วิธีใช้ รูปแบบ ความแรง ขนาดบรรจุ สรรพคุณ ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง รวมถึงข้อมูลของบริษัทหรือโรงงานที่ผลิต ที่สามารถติดต่อได้ จึงเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการใช้อยู่จริงในประเทศไทย
ในโอกาสนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำนามานุกรมสมุนไพรฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับประชาชน รวมถึงเป็นการวางรากฐานของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ที่ยั่งยืนต่อไป

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.1

แอพนี้ได้รับการอัพเดทแล้วโดย Apple เพื่อใช้การลงชื่อในใบรับรองล่าสุดของ Apple

ในแท็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถโทรศัพท์ ส่งอิเมล์ และเปิดเว็บไซต์ของผู้ผลิตได้อัตโนมัติ

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
2 รายการจัดอันดับ

2 รายการจัดอันดับ

Korn Tan ,

Such a big step for this industry, beautifully done!

More product and company information should be updated. Grading could be another tool to help consumer know more about products and how effective it is.

ความเป็นส่วนตัวของแอพ

นักพัฒนาแอป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอพและการจัดการข้อมูลแก่ Apple

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัพเดทสำหรับแอพในครั้งต่อไป

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

คุณอาจจะชอบ