ภาพหน้าจอ iPhone

คำอธิบาย

แอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นระบบรับเรื่องร้องเรียนทาง Mobile Application ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) (Office of the Ombudsman) ซึ่งเป็นช่องทางที่สำนักงานฯ ได้เปิดให้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงการให้บริการได้มากขึ้น ในการส่งเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์มายังสำนักงานฯ ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ จากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

ซึ่งเดิมมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนอยู่ 6 ช่องทาง ได้แก่
1. ไปรษณีย์
2. Call Center หมายเลข 1676
3. www.ombudsman.go.th
4. ด้วยตนเอง
5. ผ่าน สส. หรือ สว.
6. เครือข่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่ สภาทนายความและสาขาทั่วประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) และสำนักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศ

โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้
● คำแนะนำ เป็นการให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับสำนักงานฯ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของผู้ตรวจการแผ่นดิน บทบาทอำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมไปถึงวิธีใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้น
● การแก้ไขข้อมูลผู้ร้อง เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบคำร้องเรียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ
● การส่งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ร้องได้ส่งข้อมูลที่จะร้องเรียนต่าง ๆ เช่น รายละเอียดคำร้อง ข้อมูลผู้ถูกร้อง รูปภาพประกอบคำร้อง ฯลฯ
● การติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อใช้ตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงส่งคำร้องหรือรูปภาพเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบเรื่องที่ได้ร้องเรียนเอาไว้กับทาง สผผ.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 1.1.7

เปลี่ยนข้อมูลแอพ จาก "รับใช้ประชาชน" เป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน"

การจัดอันดับและความเห็น

5.0 จาก 5
3 รายการจัดอันดับ

3 รายการจัดอันดับ

ข้อมูล

ผู้เผยแพร่
Office of the Ombudsman Thailand
ขนาด
21.2 MB
ใช้ได้กับ

ต้องใช้ iOS 8.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

ภาษา

อังกฤษ

เหมาะสำหรับอายุ
4+
ลิขสิทธิ์
ราคา
ฟรี

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกในครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอพนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

คุณอาจจะชอบ