Screenshots

Description

พุทธธรรม ถือเป็นผลงานชิ้นเอกเล่มสำคัญของท่าน ป.อ. ปยุตโต โดยเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเล่มหนึ่ง เพราะประมวลหลักธรรม หรือกฎของธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ โดยดึงเอาคำอธิบายจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ฯลฯ เพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสำหรับผู้สนใจใฝ่รู้เนื้อหาพระพุทธศาสนาในภาพรวมทั้งหมดในภาษาที่สามารถเข้าใจได้ โดยฉบับดิจิตอลนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการพกพา สามารถใช้อ่าน ค้นคว้า ค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วแทนฉบับหนังสือที่มีความหนากว่า 1,260 หน้า


Buddhamma" is considered as P.A. Prayudh Payutto's masterpiece and one of the most valuable printed Books on Buddhism ever.
The book compendoiusly contains a complete collection of Buddhist Principles or
Natural Laws in different perspectives. These facts are extracted from 'Tripitaka ' or scriptures, exegesis, commentaries and sub- commentaries so that the information is complete and suitable for those interested. The whole picture of Buddhism in the book in the form of explanation is easily comprehensible. However, the Digital Buddhamma book has been developed in order to enable the interested to access Buddhist Principles faster and more convenient without carrying the printed book with 1,260 pages any longer

What’s New

Version 1.2.5

- ปรับปรุงภาพไอคอน

Ratings and Reviews

4.9 out of 5
32 Ratings

32 Ratings

ตี๋ยุ่น ,

สาธุ สาธุ สาธุ

ปราชญ์บางท่านได้กล่าวไว้ว่า หนังสือ “พุทธธรรม” นี้ เป็นหนังสือที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในรอบหนึ่งพันปีนี้ และยิ่งทำเป็นแอพ ยิ่งดีงามขึ้นอีกโข เพราะอ่านขณะเป็นเล่มหนังสือ ทั้งหนา ทั้งหนัก สู้อ่านบนแอพไม่ได้ จะ search หาคำก็ยิ่งง่าย ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ป. อ. ปยุตฺโต ที่ท่านได้รจนาด้วยความเพียรจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทีมอาจารย์หมอที่ได้กรุณาจัดพิมพ์ในรูปดิจิทัล กราบขอบพระคุณท่านอย่างสุดหัวใจครับ

Pataraporn ,

หนังสือที่ทรงค่า ควรค่าแก่ให้เวลาศึกษา

ถ้าชีวิตนี้ จะอ่านหนังสือดีๆ สักเล่ม เล่มนี้คือ หนึ่งเล่ม ที่มีคุณค่า และควรค่าให้ศึกษา เพื่อมีความเข้าใจของความเป็นจริงในกฎธรรมชาติ เพื่อลดความยึดในอุปทานขันธ์ห้าซึ่งเป็นทุกข์ และรู้แนวทางที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบ มีคุณค่า และเป็นประโยชน์กับตนเองและคนอื่นครับ

Apichit Yu ,

เคยอ่านหนังสือนี้ เล่มหนามาก

แต่พอได้เปิดเข้าไปอ่าน แต่ละหัวข้อทำให้เข้าใจในพระพุทธศาสนา เข้าใจความไม่สุข ความไม่ทุกข์ เข้าใจที่มาของเทวดา เทวดามีจริงหรือไม่ พุทธธรรม ก็อธิบายไว้ชัดเจน รวมถึงสาเหตุทำไม มนุษย์ในโลกปัจจุบันถึงเข้าถึงนิพพานไม่ได้ เรียกได้ว่า อ่านแล้วเกิดปัญญา นำไปปฏิบัติได้ไม่ยากครับ

Information

Provider
Southeast Asia University
Size
18 MB
Category
Books
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like